”Hyvinvointia Suomeen!

  1. Vientiteollisuus luo Suomeen kestävää kasvua, arvonlisää, vienti- ja verotuloja, työpaikkoja – siis koko hyvinvointimme perustan.
  2. Tämä tehdään valmistamalla ilmastomyönteisiä ja haluttuja tuotteita maailmalle – yhä pienemmin päästöin.”

Otsikko ja ylläoleva on suora lainaus Vientiteollisuuden ytimekkäästä kahden pointin tiivistyksestä eduskuntavaaliehdokkaille. Voinen lainata sitä, koska allekirjoitan sanoman, ja lauseet muodostavat myös oman 20-vuotisen teollisuusurani sisällön.

Hyvinvointia ihmisille ja ympäristölle

Olen saanut tehdä yhteiskuntaa rakentavia tuotteita, enimmäkseen sään havainnointiin ja teollisten prosessien mittaamiseen. Molemmissa perimmäisenä tarkoituksena on teollisten ja yhteiskunnallisten toimintojen optimointi maksimihyötyä tuottaviksi ja energian ja materiaalin hukkaa minimoiviksi. Hyvä tarkoitus siis. Varsinainen ympäristötietoisuus ja sen vaikutus toimintaan on tullut mukaan vasta viime vuosikymmeninä.

Nyt ilmastotietoisuus on jo vuosia ollut teollisuuden valtavirtaa (kuten edellä pointista 2 näemme). Nyt luontokato, eli toiminnan ja materiaalivirtojen vaikutus maankäyttöön ja luontoon, on tulossa mukaan yritysten tavoitteisiin. Veikkaan, että pointti 2 kirjoitetaan jo lähivuosina huomioimaan ympäristö laajemmin – ja tätä meidän pitääkin edistää kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Teollisuuden ja teknologian ymmärrystä eduskuntaan

Suomessa ei ole montaa eduskuntavaaliehdokasta, jotka em. pointtien allekirjoittamisen lisäksi olisivat itse toimineet kädet savessa niiden eteen. Olen huomannut, että itselleni on helppoa päästä samalle aaltopituudelle muiden vastaavan koulutuksen tai taustan omaavien kanssa, vaikka alakaan ei olisi sama. Tarvitsemme yhteiskunnan päättäjiksi sellaisia, joille on luontaista ymmärtää tekniikkaa ja teknologian kasvavaa yhteiskunnallista vaikutusta, ja jotka pystyvät keskustelemaan yritysten edustajien kanssa muustakin kuin vero- ja tukipolitiikasta, mihin teollisuuspolitiikkamme tuntuu usein keskittyvän.

Eduskunnan talousvaliokunta käsittelee elinkeinotoimintaa laajasti, myös teollisuutta ja energiataloutta. Sinne haluaisin. Erityisenä painopisteenä meillä olisi tarve purkaa metsiin liittyvää kärjistettyä vastakkainasettelua – luonto vastaan metsäteollisuus yhden mainitakseni – ja miettiä rakentavasti miltä maailma näyttää silloin, kun maksimoimme samanaikaisesti ympäristön hyvinvoinnin ja metsien tuottaman taloudellisen arvonlisän.

Kun vielä reflektoin vientiteollisuuden henkilökohtaista merkitystä, totean että myös molemmat vanhempani tekivät elämäntyönsä alalla, isä metsäpuolen konepajateollisuudessa ja äiti metallituotteissa. Otsikon ”hyvinvointi” toteutuu sitä kautta minussa hyvin monella tavalla. Ilmastotoimet tietenkin olisi pitänyt aloittaa vuosikymmeniä aikaisemmin, ja globaali toimimattomuus on pois nuorimpien ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. Nyt meillä on kuitenkin tarve ja mahdollisuus näyttää ympäristötoimissa sellaista esimerkkiä jota maailma tarvitsee ja samanaikaisesti myydä tuotteita ja palveluita joita ekologinen jälleenrakennus konkreettisesti tarvitsee.

Vientiteollisuus tarkoittaa laajasti ottaen kaikkea vientiä, ja tässä yhteydessä erityisesti Teknologiateollisuus ry:n, Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n yhteistyötoimintaa. He perustelevat em. pointtia 1 sillä, että vientiteollisuus ylläpitää Suomessa yli miljoonaa työpaikkaa ja vastaa merkittävästä osuudesta Suomen bruttokansantuotteesta. Tässä yhteydessä on paras mainita, että en ikävä kyllä ole saanut näiltä tahoilta vaalirahoitusta. Salaatti-piirakkalounaan kylläkin, jopa kakkua!

Mikko Viilo

Diplomi-insinööri, kaupunginvaltuutettu

Eduskuntavaaliehdokas, Uusimaa

Lue muita elinkeinoaiheisia blogejani, esim. Teknologiaa Uudeltamaalta Marsiin ja Insinöörit hyvinvoinnin edistäjinä. Katso myös eduskuntavaalisivuni ja jos pidät teemoistani ja tyylistäni, lahjoita.

Lähteet

Kemianteollisuus ry https://www.kemianteollisuus.fi/fi/

Metsäteollisuus ry https://www.metsateollisuus.fi/

Teknologiateollisuus ry https://teknologiateollisuus.fi/fi

Vientiteollisuus 2023. Keskustelutilaisuus vientiteollisuuden vaikutuksista Suomelle ja paikallisesti. Vantaa 8.3.2023.