Vihreät kokoontuivat puoluekokoukseensa 21.-22.5.2022 Joensuussa. Parin etävuoden jälkeen kuuli toistamiseen, miten mukavaa oli nähdä ihmisiä taas kasvotusten.

Poliittinen ohjelma viitoittaa tietä kohti kestävämpää maailmaa

Puolueen pitkä uurastus poliittisen tavoiteohjelman eteen palkittiin, kun sunnuntaina 22.5. pääsimme hyväksymään uutta ohjelmaa joka viitoittaa seuraavan neljän vuoden tärkeimpiä askelmerkkejä kohti kestävämpää Suomea ja maailmaa. Viite teki yksittäisten kokousedustajien kautta sekä koordinoidusti delegaationa paljon töitä ohjelman hiomiseksi ja lopputulokseen sopii olla varsin tyytyväinen. 

Heti johdannossa korostetaan puolueen päätöksenteon perustuvan tutkittuun tietoon, ja että näkemyksiä voidaan tarkistaa maailman muuttuessa ja uuden tiedon valossa. Kokeilukulttuuria halutaan edistää esim. uuden laajan perustulokokeilun muodossa. Tiedepainotteisuus näkyy myös siinä, että korkeakoulujen perusrahoitus halutaan turvata hankerahoitushumpan sijaan. 

Ilmasto- ja energiapolitiikassa otettiin jälleen askeleita kohti teknologianeutraalia ja kustannustehokasta energiajärjestelmää. Esimerkiksi polttoon perustumattomien lämmöntuotantoteknologioiden markkinoiden luominen sekä ydinenergialain uudistus SMR-voimaloiden mahdollistamiseksi ovat Viitteen pitkäaikaisia tavoitteita ja ovat osa uutta poliittista tavoiteohjelmaa. Ilmastopolitiikan kokonaisuudessa tavoitellaan myös teknologisen hiilensidonnan markkinoiden luomista asettamalla sille omat kansalliset tavoitteet.

Viiteläiset toivat tietopolitiikkaan kunnianhimoa pitkäjänteisellä työllä. Jo pohjaesitykseen tuotiin monia keskeisiä tietopolitiikan teemoja. Tavoiteohjelmassa on vahvasti mukana mm. yksityisyydensuoja. Kyberturvallisuutta ja digitaalista hallintoa kehitetään. Puoluekokous päätyi myös edellyttämään Viitteen digiloikka-aloitteen toimien edistämistä. Aloitteessa halutaan kehittää vihreiden ohjelmatyötryä ja siirtyä julkaisemaan vihreän politiikan tavoitteita ja keinoja taustoituksineen rakenteellisessa ja koneluettavassa muodossa. Tämä auttaa modernisoimaan Vihreää ohjelmatyötä ja puolueen ohjelmien hyödyntämistä. Janne Peltola ja Antti “Jogi” Poikola kirjoittivat aloitteesta ja sen motiiveista tarkemmin. 

Viitteen jäsenet pitivät vastuullista talouspolitiikka esillä ja vaikuttivat siihen liittyviin ohjelmakirjauksiin. Puoluekokous kannatti myös Viitteen ja Talousvihreiden yhteistä aloitetta talousajattelun terävöittämisestä. Puolue on nyt sitoutunut tasapainottamaan julkisen talouden tulot ja menot keskipitkällä aikavälillä. Aloitteen taustoista tarkemmin täällä.

Puolueelta löytyi sokeita pisteitä

Poliittinen ohjelma nousi otsikoihin jo vuorokautta ennen sen hyväksymistä, kun luonnosvaiheissa pitkään mukana ollut kirjaus sunnuntailisien uudistamisesta nostettiin otsikoihin sunnuntailisien poistamisena. Vaikka tämä tulkinta oli tarpeettoman pahantahtoinen eikä varmastikaan sitä mitä enemmistö vihreistä ajatteli kirjauksella ajettavan. On kuitenkin myönnettävä että kirjaus oli epäonnistunut, eikä vain tämän yksittäisen pahantahtoisen tulkinnan vuoksi. Tulehtuneessa työmarkkinatilanteessa kirjaus näyttää ulospäin pakostakin kannanotolta jollaiseksi sitä ei oltu tarkoitettu. Vihreiden täytyy vahvistaa osaamistaan työmarkkinapolitiikassa jotta vastaavilta tilanteilta vältytään tulevaisuudessa. 

Viiteläiset kirjoittivat ja pitivät poliittisia puheita

Aikatauluhaasteiden vuoksi perinteinen poliittinen keskustelu jäi lauantaina hyvin tyngäksi ja sunnuntaina sitä ei ehditty käydä lainkaan. Keräsimme nettisivuille kuitenkin viiteläisten edustajien meille toimittamat poliittiset puheet – niin pidetyt kuin pitämättömätkin. Lue puheet täältä. 

Ville Seppälä

Puheenjohtaja, Viite

Janne Peltola

Hallituksen jäsen, Viite