Hyvät kuulijat,

Olen ollut työurani aikana sukupuolijakaumaltaan hyvin vaihtelevissa tiimeissä. Aloitin sellaisessa, missä olin ainoa mies. On ollut sellaisia, missä naisia ei ole ollut juuri yhtään. Nyt olen vihreänä luottamushenkilönä mukana muutamassa valtuustoryhmässä, missä olen harvoja miehiä. Kaikki nämä asetelmat on olleet minulle yhtäläisesti ok.

Olen miettinyt, voiko meillä olla jonkinlainen sokea piste tässä. Koska meille henkilökohtaisella tasolla kaikki sukupuolijakaumat on ok, onko meillä jäänyt liian pitkään huomaamatta ja reagoimatta se, että luottamuselimissä ympäri Suomen meidän ryhmien sukupuolijakauma on vinoutunut liiaksi? En tiedä, en ole ollut mukana, en oikeastaan osaa ottaa tähän kantaa.

Mutta minulla on yksi lääke: Mun omassa äänestäjäryhmässäni, joka on tekniikan alan koulutettujen ryhmä, on paljon kannatusta vihreille. Ryhmä on miesvaltainen. Tekniikan alan koulutetut kaipaa itsensä näköisiä ehdokkaita, tietenkin. Minä haluan puhua sen puolesta että tämän ryhmän merkitys ymmärretään.

Toivon, että eduskuntavaaleihin saadaan jokaiseen vaalipiiriin diplomi-insinööri tai samansuuntaisen koulutuksen omaava ehdokas, mielellään mies.