Arvon puoluekokous,

Vihreä puolue on ponnistanut ympäristöliikkeestä, ja vaikka olemme yleispoliittinen puolue siinä missä muutkin, on meidän ympäristökeskeisyys juuri se syy miksi koen tämän omaksi joukoksi. Ratkaisemme yhteiskunnan suurimpia haasteita, ilmastonmuutosta ja luontokatoa, ilmastotoimilla sekä kiertotaloudella. Näillä ratkaisukeinoillamme on fundamentaalinen ero: ilmastotyössä korvaamme suoraviivaisesti likaista tuotantoa puhtaalla, kun taas kiertotaloudessa muutamme perustavanlaatuisesti yhteiskunnan perusrakenteita. Siksi kiertotaloudesta on niin vaikeaa saada intuitiivisesti oikeanlaista mielikuvaa. On luontevaa mieltää kiertotalous pelkän kierrätyksen kautta, koska olemme ehdollistuneet osaksi nyky-yhteiskuntaa ja sen arvovirtoja, joten meidän on helppo mielessämme korvata neitseelliset ainevirrat kierrätysainevirroilla. 

Sen sijaan meidän on pirullisen vaikeaa kuvitella mielessämme dynamiikkaa yhteiskunnasta, jossa älypuhelin on suunniteltu kymmenien vuosien käyttöikään kahden sijaan; jossa omistaminen vaihtuu tuotepalvelujärjestelmään; jossa autot ovat yhteiskäytössä; jossa arvo säilyy mahdollisimman pitkään. Nähdäkseni kiertotalouden palvelulupaus on sama, mitä esimerkiksi viime aikoina yhä enemmän esiin noussut degrowth-liike on tuonut esiin. 

Hyvät ystävät, toivon että puutumme ihmisten aiheellisiin huoliin ylikulutuksesta edistämällä entistä ponnekkaammin siirtymää syvään kiertotalouteen. Se tarkoittaisi muutoksia myös omassa diskurssissamme, kierrätyspainotteisuudesta tuotepolitiikkapainotteisuuteen. Aihe on kompleksinen ja menee yhä kompleksisemmaksi, mutta juuri se tekee työstämme entistä tärkeämpää. Tuore poliittinen ohjelmamme on askel oikeaan suuntaan, mutta työtä on vielä meilläkin tehtävänä. 

Kiitos, ja hyvää puoluekokousta!