Fennovoiman hanke kaatuu, se on selvää. Venäläiset ovat pommittaneet STUKin jo hyväksymiä tehtaita Ukrainassa. Ei sillä tavalla ydinvoimalaa rakenneta, tai mitään muutakaan. Toimittajaa ei voi lennosta vaihtaa. Kuitenkin: tarvitsemme paljon vähäpäästöistä sähköä, jotta fossiilisista polttoaineista voidaan luopua. Pelkästään Raahen terästehtaan siirtyminen hiilineutraaliksi vaatii yhden reaktorin tuottaman määrän sähköä. 

Seuraava eduskunta saattaa siis joutua tekemään päätöksen Fennovoiman hankkeen korvaamisesta toisella hankkeella. Olemme haastavassa tilanteessa. Riippuvuus Venäjään on katkaistava, ja samalla on leikattava päästöjä voimakkaasti. Ydinvoima on yksi merkittävä osa tämän haasteen ratkaisemista. Pelkästään uusiutuviin perustuva energiantuotanto hidastaa hiilineutraaliuteen pääsemistä, nostaa energian hintaa ja uhkaa johtaa energiaköyhyyteen. Viittaan tilanteeseen Saksassa.

Mielipidetiedusteluiden mukaan suomalaiset kannattavat ydinvoimaa laajasti. Vihreiden kanta mahdolliseen uuteen ydinvoimalupaan ei ole tällä hetkellä selvä. Syntyy mielikuva, että väistelemme meille hankalaa asiaa. Koska päästöjä on leikattava, ehdotan, että poliittinen ohjelma linjaa seuraavasti:

 ”Suhtaudutaan avoimen myönteisesti ydinvoimahankkeisiin, mikäli sellaisiin löytyy luotettavat toimittaja- ja rahoittajatahot.”

Kun Suomea nyt muutetaan nopeassa tahdissa päästöttömäksi, on katsottava kokonaisuutta. Energiajärjestelmän rakentajille on annettava riittävästi vaihtoehtoja suunnitteluun. Vähäpäästöisten energialähteiden rakentamista ei pidä rajoittaa. Näin  sähkön hinta pysyy kohtuullisena ympäri vuoden ja sähkökatkoilta vältytään. Rajoitukset vähäpäästöisille energialähteille hidastavat fossiilisista polttoaineista luopumista. Ilmastokriisin tässä vaiheessa meillä ei ole siihen varaa.