Viite – Tieteen ja teknologian vihreät kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Selkeä enemmistö (94 %) liiton jäsenäänestykseen vastanneista kannatti jossain muodossa Nato-jäsenyyden hakemista. Suurimmat varaumat liittyivät ydinaseisiin sekä kansanäänestykseen tai Ruotsin mielipiteeseen sitoutumiseen.

Liiton jäsenäänestykseen vastasi 145 jäsentä (17 % jäsenistöstä), joista 85 (59 %) kannatti jäsenyyden hakemista ehdoitta. Lisäksi 33 jäsentä (23 %) kannatti Nato-jäsenyyden hakemista, mikäli se on välttämätön Suomen turvallisuuden kannalta, kansalaismielipide tukee jäsenyyttä, jäsenyys valmistellaan kiinteässä vuoropuhelussa Ruotsin kanssa ja sitoudutaan olemaan ottamatta ydinaseita Suomen alueelle. 18 jäsentä (12 %)  kannatti jäsenyyden hakemista tietyin muutoksin. Vain yksi vastaaja kannatti Nato-optiosta luopumista ja viisi vastaajaa kannatti nykyisen sotilaallisen liittoutumattomuuslinjan säilyttämistä.

Eri medioiden tekemissä kyselytutkimuksissa Nato-jäsenyyttä on kannattanut enemmistö vastaajista: HS (30.3.) arvioi kannatukseksi 61 % ja Maaseudun tulevaisuus (21.3.) samaten 61 %. HS:n tietojen mukaan enemmistö Vihreiden kannattajista kannattaa jäsenyyttä, samoin Maaseudun tulevaisuuden (65 %) tiedot tukevat tätä käsitystä.

Viime aikojen korkeaan Nato-kannatukseen niin Viitteen, Vihreiden kuin suomalaistenkin piirissä on hyvät perusteet. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on murentanut eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan perustan ja haastaa suoraan globaalin turvallisuusjärjestelmän periaatteet. Aiemmat yritykset integroida Venäjä demokraattiseen maailmanjärjestykseen kaupankäynnin, investointien ja liiketoiminnan kautta ovat selkeästi vain täyttäneet Venäjän sotakassaa. Uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ratkaisuja on arvioitava uudestaan ja tällä hetkellä Nato on ainoa uskottava turvallisuustakuiden tarjoaja.

Tämän lisäksi Viite kannattaa EU:n yhteisen puolustuksen kehittämistä ja katsoo, että Naton rakenteet tarjoavat mahdollisuuden syventää Lissabonin sopimuksen yhteispuolustusartiklan toteuttamista. Euroopan puolustuksen tulee pitkällä aikavälillä seisoa omilla jaloillaan. Natoon kuuluminen ei rajoita Suomen mahdollisuuksia puuttua esimerkiksi Unkarin, Turkin tai Yhdysvaltojen ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen oikeuden vastaisiin toimiin ja Suomen tuleekin asemoida itsensä osaksi eurooppalaista ulkopolitiikkaa, joka tosiasiallisesti jo nojautuu Nato-jäsenyyteen.  Suomi on nauttinut vuosikymmeniä antoisasta yhteistyöstä Naton kumppanina mm. Yhdysvaltojen kanssa eikä yhteiseurooppalainen turvallisuuspolitiikka sulje tätä pois pitkälläkään aikavälillä.

Venäjä on osoittanut olevansa epäluotettava naapuri, joten Suomen tulee hakea mahdollisimman pian riittävät turvatakuut välttäen tarpeetonta provosointia. Viite katsoo, että Suomen on edistettävä ydinaseriisuntaa ja ydinaseetonta maailmaa jatkossakin, ja siksi Suomen maaperälle ei tulisi sijoittaa ydinaseita. Viite katsoo myös, että Ahvenanmaan demilitarisoitua asemaa tulee kunnioittaa. 

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät

Lisätietoja: 

[email protected]