Tieteen ja teknologian vihreät  – Viite ja Vihreät nuoret tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja katsovat, että Venäjää tulee sanktioida etenkin energiasektorilla, joka muodostaa maan talouden perustan. 

Kaikkia Suomen Venäjän kanssa tekemiä energiakauppoja ja -investointeja tulee tarkastella kriittisesti ja pyrkiä Venäjä-riippuvuuksista mahdollisimman nopeasti eroon. Tämä koskee etenkin maakaasun, öljyn ja sähkön toimituksia.

“Venäläisestä sähköstä irtautumista auttaa Suomen merkittävä oman puhtaan sähköntuotannon kasvu lähivuosina ja siirtoyhteyksien parantuminen Ruotsin kanssa. Riippuvuutta venäläisestä kaasusta sekä öljystä voidaan vähentää nopeuttamalla ilmastotoimia, joilla siirrytään mm. lämmityksessä ja liikenteessä vähäpäästöisiin energiamuotoihin, kuten sähköön. Maakaasua voidaan myös korvata kotimaisella biokaasulla useilla eri sektoreilla. Käyttöön jäävälle öljylle ja maakaasulle on löydettävä muita tuontimaita”, esittää Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Osana sanktioita Fennovoiman Hanhikivi 1 -hanke on siirrettävä uudelle toimittajalle tai torpattava kokonaan. Jos Rosatom jatkaisi Hanhikivi 1:n toimittajana, hanke pysyisi Venäjän poliittisena pelinappulana ainakin koko sen rakentamisvaiheen ajan. Hankkeesta ollaan toteuttamassa uutta turvallisuusanalyysiä. Nykytilanteen valossa on selvää, että Hanhikiven rakennuslupa pitää jättää myöntämättä, jos Rosatom pysyy laitostoimittajana. Fennovoima on myös sitoutunut ostamaan Rosatomin tytäryhtiö TVEL:ltä kymmenen vuoden ajan ydinpolttoainetta. Mikäli Hanhikiven voimalahanke jossain muodossa etenee, tämä polttoaine on pystyttävä hankkimaan muilta kuin Venäjään kytketyiltä toimittajilta”, linjaa Tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtaja Ville Seppälä.


“Geopoliittiset tekijät ovat merkittävä osa energiaomavaraisuutta ja ne on otettava selkeästi nykyistä vahvemmin huomioon päätöksenteossa. Venäjä käyttää energiapoliittista valtaa Suomessa ja muualla Euroopassa häikäilemättömästi geopolitiikkansa jatkeena. Energiaomavaraisuuden vahvistaminen kotimaista fossiilivapaata energiaa lisäämällä olisi todellinen isänmaallinen teko! Pelkät energiasanktiot eivät kuitenkaan riitä aggressiivista Venäjää vastaan, vaan turvallisuuspoliittista tilannetta tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti ja pakotteita asettaa laajemmin”, tiivistää Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavisto.