Tervetuloa Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n liittokokoukseen 5.12.2021 klo 15.30!

Liittokokous järjestetään sunnuntaina 5.12.2021 kello 16 alkaen Vihreä liitto rp:n puoluetoimistolla. Suorien henkilöjäsenten kokous järjestetään kello 15.30 alkaen.

Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä.  Etäyhteys järjestetään Google Meetin kautta. Kokouspaikan osoite ja osallistumislinkki ovat esityslistassa. Kaikilta osallistujilta edellytetään ennakkoilmoittautumista viimeistään 2.12. klo 23.

Kokouksen esityslista liitteineen löytyy alta sekä tämän linkin takaa: https://docs.google.com/document/d/11RiGuiblYbcsEG77QbvJj0E7t1k-8GeIAUZyyIoOJlQ/edit?usp=sharing

Koronapassi tarkastetaan kaikilta kokoustilaan saapuvilta!

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä, mikäli koronapassi ei ole käytössä (https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502). Koska on mahdollista, että liittokokoukseen saapuu Vihreiden puoluetoimistolle enemmän kuin 20 henkeä, tarkistetaan kaikilta liittokokoukseen ja pikkujouluihin saapuvilta koronapassi. Ohje koronapassin hankkimiseksi: https://www.kanta.fi/koronatodistus

Ohessa informointi koronatarkistuksiin liittyen: https://docs.google.com/document/d/1LMrkU8iTQSHOt3IXrGBcsFXzbiWgMiwlsihSUFA_qJ0/edit?usp=sharing
Riippumatta siitä, millä tavalla olet ilmoittautunut osallistuvasi kokoukseen, voit aina osallistua etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen kokoukseen, valtakirjat ja suorien henkilöjäsenten liittokokousedustajat

Väliaikaisen lain mahdollistamana liittohallitus on päättänyt, että kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään 2.12. kello 23 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän lomakkeen kautta: https://forms.gle/uNFWzz8vBC9V5S2F7 

Mikäli osallistut kokoukseen Viitteen jäsenyhdistyksen äänivaltaisena edustajana (tai varana), sinun ei tarvitse ilmoittautua itse, vaan yhdistys hoitaa ilmoittautumisen valtakirjalla.

Jäsenyhdistysten tulee toimittaa valtakirjat viimeistään 2.12. kello 23 mennessä. 

Valtakirjassa tulee ilmetä yhdistyksen nimi, äänivaltaisten edustajien nimet sekä sähköpostiosoitteet, mahdollisten varaedustajien nimet sekä sähköpostit järjestyksessä, ja missä kokouksessa edustajat on valittu.

Suorien henkilöjäsenten liittokokousedustajat valitaan samassa paikassa ja samalla etäyhteydellä kuin liittokokouskin kello 15.30 alkavassa suorien henkilöjäsenten kokouksessa. Myös suorien henkilöjäsenten kokoukseen edellytetään ennakkoilmoittautumista em. lomakkeella.

Aloitteet

Yhdistysjäsenillä, suorilla henkilöjäsenillä ja yhdistysjäsenten henkilöjäsenillä on oikeus tehdä aloitteita käsiteltäviksi liittokokouksessa. Liittokokous päättää, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta se velvoittaa hallituksen. Aloitteet tulee toimittaa viimeistään 21.11. kello 16 osoitteeseen [email protected].

Oletko hakemassa liittohallituksen jäseneksi?

Liittohallitukseen hakevia pyydetään toimittamaan vapaamuotoiset, enintään 1000 merkin mittaiset esittelyt itsestään viimeistään 1.12. osoitteeseen [email protected]. Esittelyjä toivotaan myös liittokokouksen Facebook-tapahtumaan. Toimitetut esittelyt ovat luettavissa täältä:  https://docs.google.com/document/d/1jCQ2Wxu1nLDzNMTDpMQV2LIopc3yItpluldMjEQUU1Y/edit?usp=sharing

Kerrothan esittelyssä, miksi juuri sinut tulisi valita liittohallitukseen, ja miten paljon olet valmis panostamaan hallitustyöskentelyyn.

Hallitustyöskentelystä kiinnostuneille on mahdollisuus osallistua keskiviikkona 24.11. kello 17.30 järjestettävään keskustelutilaisuuteen (etäyhteys: https://meet.google.com/fsi-zjdi-fcn) hallitustyöskentelystä. Paikalla on nykyisiä liittohallituksen jäseniä vastaamassa kysymyksiin.

Pikkujoulut

Liittokokouksen jälkeen vietetään Viitteen pikkujouluja kokoustilassa. Tarjolla on pientä purtavaa, pientä pikkujouluohjelmaa ja isosti yhteistä ajanviettoa. Omat juomat sallittu.

Pikkujoulut järjestetään myös etäilijöille! Kesto noin tunti kokouksen loppumisesta, paikkana sama kokouksen etäkokoushuone, ohjelmassa on muun muassa hulvaton matemaattinen joulukorttipaja, jonka on suunnitellut teologi. Varaa itsellesi pikkujoulusyötävää ja juotavaa, ja liity seuraan!

***

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry                        Esityslista

Liittokokous 2021

Sunnuntaina 5.12.2021 klo 16

Vihreä liitto rp:n puoluetoimisto, Mannerheimintie 15b A, 4 krs., 00260 Helsinki
Etäkokous: https://meet.google.com/iur-drqz-vyx

Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Kaikilta osallistujilta edellytetään ennakkoilmoittautumista viimeistään 2.12. klo 23.

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Päätettäneen, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti:

  1. Kokouksen sihteerin laatima pöytäkirja lähetetään kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
  2. Puheenjohtaja ilmoittaa sihteerille pöytäkirjan hyväksymisestä.
  3. Puheenjohtajan hyväksymisen jälkeen pöytäkirja lähetetään pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan sihteerille.
  4. Tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös:

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on lähetetty vähintään kolme viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla ja lähettämällä kutsusta maininta yhdistyksen sähköpostilistalle.

Tarkastetaan jäsenyhdistysten valtakirjat ja läsnäolijat.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4. Ilmoitusasiat 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:

6. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020, vuoden 2020 tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus

Hallitus esittelee vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liite 1) ja toiminnantarkastuskertomuksen (liite 2).

Esitys:  Todetaan hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus käsitellyiksi.

Päätös:

7. Vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous vahvistaa vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös: 

8. Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Liittohallituksen valmistelema esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 3.

Esitys:    Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös: 

9. Päätetään yhdistysjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2022

Esitys:    Hallitus esittää, että liittokokous päättää yhdistysjäsenten jäsenmaksun suuruudeksi 0 €.

Päätös: 

10. Hyväksytään liiton talousarvio vuodelle 2022

Liittohallituksen valmistelema esitys vuoden 2022 talousarvioksi on liitteenä 4.

Esitys:    Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy liiton talousarvion vuodelle 2022.

Päätös: 

11. Sääntömuutos

Viite on toiminut liittomuotoisena vuoden 2018 lopusta alkaen. Käytännön toiminta liittomuotoisena yhdistyksenä on tuonut ilmi päivitystarpeita sääntöjen osalta. Edellisen kerran sääntöjä on muutettu liittokokouksessa 2019. Päivitetyt säännöt ovat liitteenä 5.

Esitys:    Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy muutokset liiton sääntöihin.

Päätös:

12. Valitaan liitolle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022

Esitys:    Hallitus esittää, että liittokokous valitsee liitolle toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vuodelle 2022.

Päätös: 

13. Liittohallituksen valinta vuodelle 2022

Esitys:    Hallitus esittää, että liittokokous valitsee liitolle puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan, toisen varapuheenjohtajan, 8 hallituksen jäsentä sekä 0-8 hallituksen varajäsentä vuodelle 2022.

Päätös: 

14. Valitaan liitolle vaalivirkailijat ja varavaalivirkailijat

Esitys:    Hallitus esittää, että liittokokous valitsee liitolle vaalivirkailijat ja varavaalivirkailijat vuodelle 2022.

Päätös: 

15. Aloitteiden käsittely

Yhdistysjäsenillä, suorilla henkilöjäsenillä ja yhdistysjäsenten henkilöjäsenillä on oikeus tehdä aloitteita käsiteltäviksi liittokokouksessa. Liittokokous päättää, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta se velvoittaa hallituksen. Aloitteet on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisena hallitukselle.

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous käsittelee määräaikaan mennessä toimitetut aloitteet.

Päätös: 

16. Jäsenyhdistysten puoluekokousedustajien valinnan määräaika ja liittohallituksen valtuuttaminen edustajien täydentämiseksi

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous päättää määräajan, johon mennessä jäsenyhdistysten on valittavat puoluekokousedustajansa olevan kuukausi ennen puoluekokousta, sekä valtuuttaa liittohallituksen täydentämään mahdolliset puuttuvat liiton puoluekokousedustajat.

Päätös: 

17. Kokouksen päättäminen

Liitteet: 

  1. Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
  2. Toiminnantarkastuskertomus
  3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
  4. Talousarvio vuodelle 2022
  5. Liiton säännöt

Kokouksen kaikki dokumentit löytyvät kansiosta: https://drive.google.com/drive/folders/1GmEoQBzZlhs1ADKlhTmT_iUK6gYFESPh?usp=sharing

Liittokokousedustajien jakautuminen jäsenyhdistysten ja suorien henkilöjäsenten kesken

Espoon tieteen ja teknologian vihreät ry6
Helsingin tieteen ja teknologian vihreät ry12
Kaakkois-Suomen tieteen ja teknologian vihreät ry3
Keski-Suomen tieteen ja teknologian vihreät ry5
Oulun vaalipiirin Tieteen ja teknologian vihreät ry4
Pirkanmaan tieteen ja teknologian vihreät ry6
Satakunnan tieteen ja teknologian vihreät ry2
Savo-Karjalan tieteen ja teknologian vihreät ry1
Vantaan tieteen ja teknologian vihreät ry4
Varsinais-Suomen Tieteen ja teknologian vihreät ry6
Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry (suorat henkilöjäsenet)24
Yhteensä73