Ensimmäiset aluevaalit ovat aivan nurkan takana
Uudistus on tietenkin massiivinen hallinnollinen kokonaisuus – esimerkiksi meillä Keski-suomessa uudelleen ohjautuvat vuosittain noin miljardin tulot ja menot ja uudelleenjärjestellään yli 9000 henkilötyövuoden vuosittainen työpanos – puhumattakaan kiinteistöistä, tietojärjestelmistä ja niin edelleen.

Hallintouudistuksen lisäksi kysymys on demokratiasta ja  osallisuudesta – ihmisten mahdollisuuksista vaikuttaa.  Uudistuksen myötä syntyvät uusi hallintorakenne ja vaaleissa valittava ensimmäinen aluevaluusto ovat erittäin merkittävän asian äärellä – se millaiseen suuntaan hallintosääntöä ja alueen toimintakulttuuria he ohjaavat tulee vaikuttamaan keskeisesti siihen millaisia hyvinvointialueista muodostuu.

Minulle, kuten monille muillekin vihreille,  läpinäkyvä hallinto ja monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamisvaihtoehtoja myös vaalien ulkopuolella tarjoava demokratia on lähellä sydäntä. Nyt kun uusia rakenteita luodaan, on  ensiarvoisen tärkeää että palveluiden järjestämiseen liittyvien substanssikysymysten lisäksi pidämme huolta siitä että alusta alkaen hyvinvointialueiden hallinto ja päätöksenteko on avointa, ymmärrettävää ja helposti kaikkien seurattavissa – ja että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet hyvinvointialueilla eivät jää vaaleissa äänestämiseen muutaman vuoden välein. Avoin ja läpinäkyvä hallinto  on myös edellytys sille, että järjestöt ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit voivat päätöksentekokoneistoa sparrata.

Pidetään yhdessä huolta siitä että hyvinvointialueiden päätöksentekoa ei viedä suljettujen ovien taakse – ja kaikki voivat aidosti vaikuttaa siihen miten hyvinvointialueet kehittyvät. Ja muistetaan että avoimeen, ymmärrettävään ja osallistavaan toimintakulttuurin panostaminen vihreissä vaikuttajaryhmissä niin kunnissa, aluiella kuin valtakunnallisesti on erinomainen keino sitouttaa nykyisiä ja rekrytoida uusia tekijöitä.