Hyvät kuulijat. Me ollaan historian tärkeimmät sukupolvet. Meillä on mahdollisuus johtaa ihmiskunta kukoistukseen, josta on jo hienoja merkkejä, kuten lapsikuolleisuudeen ja absoluuttisen köyhyyden nopea vähentyminen ja koulutustason nousu. Myös pelot väestöräjähdyksestä on nykyennusteiden valossa vanhentuneita. Jonkinlainen globaali harmonia tai idylli on minusta oikeasti ulottuvissamme, eikä vain utopiaa.

Sitä ennen me voidaan kuitenkin myös luhistaa sivilisaatiomme ja viedä nämä mahdollisuudet tulevilta sukupolvilta. Ilmastonmuutos murentaa kiihtyessään yhteiskuntien tasapainoa ja kansainvälistä järjestystä. Järjestys ja rauhaisa yhteiselo on elintärkeää tulevina vuosikymmeninä, kun aseteknologia kehittyy ja yhä pienempien valtioiden tai ryhmittymien resurssit riittää esimerkiksi ydinaseiden tai biologisten aseiden globaalisti tuhoisaan käyttöön. Asiantuntijat pitää ihmiskuntaa kohtaavaa uhkaa jatkuvasti vakavampana.

Ihmiskunta luovii siis nähdäkseni ohuella jäällä kohti paratiisia. Meidän tulee selvitä tulevista vuosikymmenistä mahdollisen harmonian saavuttamiseksi. Kaikella mitä nyt teemme on käsittämättömän suuri vaikutus.

Silti päivänpolitiikka on yhä keskittynyt oman valtion etuun ja välittömään resurssien jakamiseen. Vihreiden tehtävä on korostaa koko ihmiskunnan ja sen tulevien sukupolvien asemaa.

Meidän tulee painottaa tulevien ihmisten mittaamattoman suurta määrää, ja sitä miten heidän olemassaolonsa on täysin meistä riippuvaista. Meidän tulee sen perusteella iskostaa ihmisiin halu tehdä uhrauksia elintasostaan. Meidän tulee esittää keinoja, joilla uhraukset ovat riittävän pieniä, niin että kärsimyksen sijaan me koemme vain epämukavuutta. Meidän tulee olla Tulevaisuuspuolue.

Kiitos.

*

**

***

****

*****