Tervetuloa Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n liittokokoukseen 5.12. kello 17!

Liittohallitus suosittelee kaikille etäosallistumista. Etäyhteys järjestetään Google Meetin kautta. Osallistumislinkki on esityslistassa.

Kokouksen esityslista löytyy alta sekä tämän linkin takaa: https://docs.google.com/document/d/1RDzofbq7jkMt6lWBgba4VPIFDsOfCu9xBqPK8rXGD34/edit?usp=sharing

Ilmoittautuminen kokoukseen, valtakirjat ja suorien henkilöjäsenten liittokokousedustajat

Väliaikaisen lain mahdollistamana liittohallitus on päättänyt, että kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään 4.12. kello 17 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän lomakkeen kautta: https://forms.gle/28YwgP1GPfGWQnPc6

Mikäli osallistut kokoukseen Viitteen jäsenyhdistyksen äänivaltaisena edustajana (tai varana), sinun ei tarvitse ilmoittautua itse, vaan yhdistys hoitaa ilmoittautumisen valtakirjalla.

Jäsenyhdistysten tulee toimittaa valtakirjat viimeistään 4.12. kello 17 mennessä. 

Valtakirjassa tulee ilmetä yhdistyksen nimi, äänivaltaisten edustajien nimet sekä sähköpostiosoitteet, mahdollisten varaedustajien nimet sekä sähköpostit järjestyksessä, ja missä kokouksessa edustajat on valittu.

Suorien henkilöjäsenten liittokokousedustajat valitaan samassa paikassa ja samalla etäyhteydellä kuin liittokokouskin kello 16.50 alkavassa suorien henkilöjäsenten kokouksessa.

Esityslistan liitteet

Liittokokouskutsun esityslista ja liitteet löytyvät linkin takaa kansiosta sitä mukaa, kun ne valmistuvat: https://drive.google.com/drive/folders/12KziGerFKqzz6M0MHD5kCPEpkRHpKaOZ?usp=sharing

Aloitteet

Yhdistysjäsenillä, suorilla henkilöjäsenillä ja yhdistysjäsenten henkilöjäsenillä on oikeus tehdä aloitteita käsiteltäviksi liittokokouksessa. Liittokokous päättää, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta se velvoittaa hallituksen. Aloitteet tulee toimittaa viimeistään 21.11. kello 17 osoitteeseen [email protected].

Oletko hakemassa liittohallituksen jäseneksi?

Hakijoita pyydetään toimittamaan vapaamuotoiset, enintään 1000 merkin mittaiset esittelyt itsestään viimeistään 3.12. klo 18 mennessä osoitteeseen [email protected]. Esittelyjä toivotaan myös liittokokouksen Facebook-tapahtumaan. Toimitetut esittelyt ovat luettavissa täältä:  https://docs.google.com/document/d/1n9vKsQvEXt-fZ63ZzqJKUpW8gVWvXfgIEjxEDqGMLOg/edit?usp=sharing

Kerrothan esittelyssä, miksi juuri sinut tulisi valita liittohallitukseen, ja miten paljon olet valmis panostamaan hallitustyöskentelyyn.

Esityslista

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry

Liittokokous 2020

Lauantaina 5.12.2020 klo 17

Malminkatu 22, 00100 Helsinki
Liittohallitus suosittaa, että kaikki kokoukseen osallistujat osallistuisivat etäyhteydellä.

Etäkokous: https://meet.google.com/kph-cbbj-kdi

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Päätettäneen, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti:

  1. Kokouksen sihteerin laatima pöytäkirja lähetetään kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
  2. Puheenjohtaja ilmoittaa sihteerille pöytäkirjan hyväksymisestä.
  3. Puheenjohtajan hyväksymisen jälkeen pöytäkirja lähetetään pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan sihteerille.
  4. Tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on lähetetty vähintään kolme viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla ja lähettämällä kutsusta maininta yhdistyksen sähköpostilistalle.

Tarkastetaan jäsenyhdistysten valtakirjat ja läsnäolijat.

4. Ilmoitusasiat 

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019, vuoden 2019 tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus

Hallitus esittelee vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liite 1) ja toiminnantarkastuskertomuksen (liite 2).

7. Vahvistetaan vuoden 2019 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous vahvistaa vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös: 

8. Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Liittohallituksen valmistelema esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 3.

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös: 

9. Päätetään mahdollisesta suorasta rahallisesta tuesta ehdokkaille kuntavaaleissa

Myöhemmin käsiteltävässä talousarviossa hallitus on esittänyt varattavaksi 10431 € kuntavaaleihin. Vaaleihin varattu raha on tarkoitus käyttää joko liittotasolla tai tukemaan paikallisyhdistysten vaalityötä.

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous ei jaa suoraa rahallista tukea kuntavaaliehdokkaille.

Päätös:

10. Päätetään yhdistysjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2021

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous päättää yhdistysjäsenten jäsenmaksun suuruudeksi 0 €.

Päätös: 

11. Hyväksytään liiton talousarvio vuodelle 2021

Liittohallituksen valmistelema esitys vuoden 2021 talousarvioksi on liitteenä 4.

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy liiton talousarvion vuodelle 2021.

Päätös: 

12. Vaali- ja äänestysjärjestyksen hyväksyminen

Vaali- ja äänestysjärjestys on liitteenä 5.

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy vaali- ja äänestysjärjestyksen.

Päätös:

13. Valitaan liitolle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2021

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous valitsee liitolle toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vuodelle 2021.

Päätös: 

14. Liittohallituksen valinta vuodelle 2021

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous valitsee liitolle puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan, toisen varapuheenjohtajan, 8 hallituksen jäsentä sekä 0-8 hallituksen varajäsentä vuodelle 2021.

Päätös: 

15. Valitaan liitolle vaalivirkailijat ja varavaalivirkailijat

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous valitsee liitolle vaalivirkailijat ja varavaalivirkailijat vuodelle 2021.

Päätös: 

16. Savo-Karjalan tieteen ja teknologian vihreät ry:n jäsenyys

Savo-Karjalan tieteen ja teknologian vihreät ry on hakenut Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n jäsenyyttä.

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy Savo-Karjalan tieteen ja teknologian vihreät ry:n liiton jäseneksi.

Päätös: 

17. Aloitteiden käsittely

Yhdistysjäsenillä, suorilla henkilöjäsenillä ja yhdistysjäsenten henkilöjäsenillä on oikeus tehdä aloitteita käsiteltäviksi liittokokouksessa. Liittokokous päättää, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta se velvoittaa hallituksen. Aloitteet on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisena hallitukselle.

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous käsittelee aloitteet.

Päätös: 

18. Jäsenyhdistysten puoluekokousedustajien valinnan määräaika ja liittohallituksen valtuuttaminen edustajien täydentämiseksi

Esitys: Hallitus esittää, että liittokokous päättää määräajan, johon mennessä jäsenyhdistysten on valittavat puoluekokousedustajansa sekä valtuuttaa liittohallituksen täydentämään mahdolliset puuttuvat liiton puoluekokousedustajat.

Päätös: 

19. Kokouksen päättäminen

Liitteet: 

  1. Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös
  2. Toiminnantarkastuskertomus
  3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
  4. Talousarvio vuodelle 2021
  5. Vaali- ja äänestysjärjestys

Liitteet löytyvät tämän linkin takaa: https://drive.google.com/drive/folders/12KziGerFKqzz6M0MHD5kCPEpkRHpKaOZ?usp=sharing

Liittokokousedustajien jakautuminen jäsenyhdistysten ja suorien henkilöjäsenten kesken

Espoon tieteen ja teknologian vihreät ry5
Helsingin tieteen ja teknologian vihreät ry11
Kaakkois-Suomen tieteen ja teknologian vihreät ry2
Keski-Suomen tieteen ja teknologian vihreät ry4
Oulun vaalipiirin Tieteen ja teknologian vihreät ry2
Pirkanmaan tieteen ja teknologian vihreät ry4
Satakunnan tieteen ja teknologian vihreät ry1
Vantaan tieteen ja teknologian vihreät ry4
Varsinais-Suomen Tieteen ja teknologian vihreät ry5
Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry29
Yhteensä67