Hyvä puoluekokousporukka,

Kiitos erinomaisista puheenvuoroista edellä.

Kasvoin lapsesta nuoreksi vuosituhanteen vaihteessa. Ennen ei ollut
paremmin, mutta tuohon aikaan näytti ainakin Suomesta käsin siltä,
että demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet etenee maailmalla
vääjäämättömästi. Että nopeasti kehittyvä tietotekniikka yhdisti
ihmisiä, hajautti valtaa ja mursi hierarkioita. Tuntui siltä, että
maailma ei ole vain valtakilpailun näyttämö, vaan siitä oli tulossa
yhteisö, joka voi tarttua globaaleihin haasteisiin yhdessä.

Tämä saattoi toki olla vähän naiivi käsitys jo aikanaan. Se on
kuitenkin selvää, että viime vuosina demokratia on ottanut
huolestuttavasti takapakkia. Populistiset liikkeet ja autoritääriset
hallinnot hyökkäävät demokratian keskeisiä instituutiota vastaan
omissa maissaan yhä avoimemmin ja pyrkivät horjuttamaan ja
häiritsemään niitä myös rajojensa ulkopuolella, pahimmillaan
väkivalloin. Röyhkeää oman edun ajamista ja valtapolitiikkaa ei aina
edes peitellä. Digitaalisesta teknologiasta on leivottu tehokas
valvonnan, alistamisen ja vihanlietsonnan väline.

Demokratian ja vapauden voima ja kaipuu ei ole kuitenkaan kadonnut. Se
on nähty Hong Kongissa, ja se näkyy nyt Minskissä, jossa kansa
osoittaa väsymättä mieltään vääristeltyjä vaaleja vastaan.

Kun demokratiaa ajetaan ahtaalle, Suomen pitää sitä vastustaa. Kun
demokratian puolesta taistellaan, Suomen pitää sitä tukea.
Hallitusohjelmassa linjattu ihmisoikeusperustainen ulko- ja
turvallisuuspolitiikka on oikea valinta turvallisemman ja vapaamman
maailman rakentamisessa. Kun suuri peli tekee paluuta, on voi tuntua
houkuttelevalta astua syrjään ja varoa sanomisiaan ja tekemisiään.
Suomen ei pidä kuitenkaan olla sivustakatsoja, vaan vastuunkantaja ja
rohkea demokratian ja ihmisoikeuksien puolustaja, ja vahvistaa kaikkia
niitä rakenteita, jotka demokratiaa puolustavat.

Atte Harjanne