Ilmastonmuutoksen rinnalla ihmiskunnan suurin uhka on ydinaseet. Maailmassa on edelleen 16 000 ydinkärkeä yhdeksällä maalla, suurin osa Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Rajoitettukin ydinsota esimerkiksi Intian ja Pakistanin välillä aiheuttaisi valtavan nokipilven, joka pimentäisi auringon ja aiheuttaisi ydintalven.  Tästä seuraisi jopa parin miljardin ihmisen nälkäkuolema.

Kylmän sodan loppumisen jälkeen maailma näytti saavuttaneen uuden tasapainon, mutta nyt jännitys on kasvanut ja kansainvälinen sopimusjärjestelmä on murenee.  USA on vetäytynyt keskipitkän kantaman ohjussopimuksesta ja IRAN-diili on purettu. Ydinasevaltiot uusivat kilvan asearsenaaliaan.

Vastavoimana tälle ydinaseettomien maiden liike ja kansalaisjärjestötasolla ICAN ovat saaneet YK:ssa aikaan ydinasekieltosopimuksen. Tämä solmittiin kesällä 2017, ja sen on nyt ratifioinut 44 maata ja allekirjoittanut 84. Kun ratifiointeja on 50, mikä saavutettaneen tänä syksynä, astuu sopimus voimaan.

Mutta mitä tekee Suomi – ei osallistunut sopimusneuvotteluihin (mukana oli 122 maata) eikä ole allekirjoittamassa sopimusta. Vaikka sekä vasemmistoliitolla, demareilla että meillä on selkeä sopimusta tukeva kanta ja gallupin mukaan 82 % suomalaisista edellyttää, että Suomi allekirjoittaa ydinasekieltosopimuksen.  Meidän vihreiden tulee toimia tässä aktiivisemmin ja vaatia hallitukselta tekoja.

Kati Juva