Arvoisa puoluekokous


Puurakentaminen on nousussa Suomessa. Oli jo aikakin, täytyy sanoa. Suomi on EU:n metäsävaltaisin maa mutta rakentamisessa olemme kaikkia pohjoismaita ja useita muita Euroopan maita jäljessä. Meillä on kyllä osaamista, jolla voimme tehdä arkkitehtonisesti ja teknisesti kestäviä rakennuksia puusta. 


Puurakentaminen on parhaimmillaan erittäin ympäristöystävällistä verrattuna muuhun rakentamiseen. Puurakennuksen Hiilijalanjälki on tavallisesti huomattavasti pienempi kuin vastaavassa betonirakennuksessa olisi. Rakentamiseen käytetty puu myös sitoo hiiltä koko sen elinkaaren ajan. Jopa vuosisadaksi.


Biotalous on paljon muutakin kuin perinteistä sahatavaraa ja sellua. Se on teknologista edistystä, uusia tuotteita ja menetelmiä. Esimerkiksi Marylandin yliopiston tutkimusryhmä on kehittänyt yksinkertaisen prosessin, jolla puusta saadaan lujuudeltaan terästä vastaava. Innovaatiot odottavat tekijäänsä myös Suomessa.


Puurakentamista voidaan edistää kunnissa. Kannustan kuntavaaliehdokkaita pitämään tätä esillä kampanjoissaan. Ja tässä asiassa saamme keskustasta varmasti hyvän kumppanin.

Jesse Weckroth, Arkkitehti / Helsingin tieteen ja teknologian vihreät.