Vireillä on parhaillaan poikkeuksellisen laaja sote-alan ja sen hallinnon lakimuutoshanke. SOTE-lyhenteessä on kaksi osaa: SO ja TE, joista jälkimmäinen saa enemmän huomiota.
Kunnallisessa sote-luottamustoimessani (Hgin lautakunnan jaosto) ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura SSOS ry:n aktiivina olen usein törmännyt sosiaalipuolen oikeusturvakeinojen puutteisiin. Esim. varsin huomaamatta ”sujahti” läpi sellainenkin lakimuutos, että asiakasmaksulakiin liittyvät valitukset siirtyivät hallinto-oikeuden tai KHO:n oikeudenkäyntimaksujen alaisiksi; tämä voi käytännössä estää ainakin arkaa, heikkoa ja suojatonta muutoksenhakijaa tekemästä valitusta hallintolainkäytössä – kuten estää sekin, että puolueettomia sosiaalioikeuteen perehtyneitä lakimiehiä on vähän. Toki esittelijältä voi pyytää maksun poistamista tai alentamista, mutta se on epävarmaa, eikä liene kovin monen muutoksenhakijan tiedossakaan.
Muutoksenhakijalla on ”vastassaan” viranhaltijain ja luottamushenkilöittenkin joukko. Lainsäädäntö on ollut kovin hajanaista, eikä sote-uudistusehdotuspaketti ole juuri omiaan sitä vähentämään – pikemminkin päinvastoin, koska Helsinkiä lukuun ottamatta väliin on tulossa uusi hallinnon porras.

Jari Marjanen