Viitteen jäsenkysely keräsi jopa 144 vastausta Viitteen jäseniltä. Tässä käymme läpi vastaajien mielipiteitä kyselyssä esitettyihin väittämiin.

Valtaosa jäsenistä pitää talouskasvua tavoiteltavana, kunhan se on ekologisesti kestävällä pohjalla:

Kyselyssä paneuduttiin myös ravinnontuotantoon. Viitteen jäsenet pitävät geenimuuntelua hyväksyttävänä menetelmänä ravintokasvien jalostuksessa. Ilmasto- ja ympäristöystävällisyys nähdään tärkeänä ruoantuotannon aspektina

Viiteläiset pitävät ydinvoimaa tärkeänä keinona ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaukolämmön päästöjen vähentäminen on nyt ajankohtaista Suomessa, ja Viitteen jäsenet näkevät ydinvoiman yhtenä hyvänä keinona sen toteuttamiseen.

Koonti vastauksista: