Hyvä puoluekokousväki, arvoisat kansanedustajat!

Olen iloinen, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on otettu hallitusohjelmassa monin tavoin huomioon. Muun muassa translain uudistaminen vaikkakin vajavaisena sekä sateenkaariperheiden huomioiminen lapsiperhestrategiassa ovat hyviä esimerkkejä siitä, että tämä hallitus tekee oikeudenmukaista ja inhimillistä politiikkaa.

Mikään ohjelma ei kuitenkaan ole täydellinen, eikä ole tämäkään. Uskomus- ja vaihtoehtoishoitojen sääntelyä aletaan selvittää. Suomi kuuluu siihen EU:n enemmistöön, joka ei ole kieltänyt sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eheytyshoitoja. Valvira kielsi eheytyshoitoihin osallistumisen vuonna 2013, mutta tämä koskee vain terveydenhuollon henkilökuntaa osana heidän ammatinharjoittamistaan. Suurin osa tästä vastenmielisestä, äärimmäisen vahingollisesta toiminnasta tapahtuu kuitenkin virallisen terveydenhuollon ulkopuolella. EU:ssa vain Espanja ja Malta ovat kieltäneet eheytyshoidot. Tällä viikolla Saksasta saatiin iloisia uutisia, sillä Saksan terveysministeri on aloittanut lain valmistelun, mikä kieltäisi yritykset vierottaa ihmisiä homoseksuaalisuudesta näiden niin sanottujen eheytysterapioiden avulla.

Homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus ei ole sairaus tai ongelma, josta tarvitsee parantua tai “eheytyä”. Tutkimusten mukaan eheytyshoidoista on sen kohteeksi joutuville suurta haittaa. Sen yrittäminen on asiantuntijoiden mukaan ihmisen psyykelle erittäin kuormittavaa, ja voi johtaa pahimmillaan itsetuhoisuuteen. Eheytyksen kohteeksi joutuneet ovat usein myös monisyrjittyjä, koska heidät suljetaan yhteisönsä, ja jopa perheensä ulkopuolelle, jos he eivät pysty noudattamaan cisheteronormatiivista elintapaa.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää eheytystoimintaa haitallisena. Euroopan parlamentti otti viime vuonna kantaa eheytyshoitojen kieltämisen puolesta. Suomessa SETA on vedonnut useaan otteeseen eduskuntaan, jotta eheyttäminen saataisiin kiellettyä.

Tätä ei tarvitse enää selvittää. Tehdään Suomesta yksi Euroopan edelläkävijöistä. Otetaan askel kohti täydellisyyttä. Kielletään eheytystoiminta!

Maija Holma