Ei kaasukihlajaisille

Wärtsilä on nostanut vuoden kuluessa esiin malliaan, jossa uusiutuvien vaatima säätövoima tuotetaan heidän kaasuvoimaloillaan. Maakaasu on yhä fossiilinen polttoaine, josta on syytä päästä eroon.

Suurin huolenaiheeni koskee sitä, että nyt tehdyillä investoinneilla sitoudutaan kaasu- tai biovoimaloihin vuosikymmeniksi ja ajaudutaan energia-ansaan. Kaasu voi toimia hyvin lyhyeksi jäävän välivaiheen ratkaisuna ja biovoima hiilidioksidin keräyksen kanssa.

Esitän vakavan varoituksen heittäytymisestä teknologiauskon ja uusiutuvia toimintansa kauniina kuorrutuksena käyttävän fossiilibisneksen kaulaan. Eurooppa on pitkälti samassa tilanteessa USA:n kanssa. Liuskekaasun sijaan olemme ajamassa itseämme NordStream- kaasuputkilla Putinin liekaan

Saksan energiakäännettä on pidetty menestystarinana. Valitettavasti siellä asiat eivät enää etene toivotulla tavalla, kun siirtoyhteyksiä vastustetaan ja köyhillä ihmisillä ei ole varaa maksaa sähkölaskua. Maa jää jälkeen vuodelle 2020 asettamastaan päästövähennystavoitteesta. Hienoilla visioilla on tapana törmätä karuun todellisuuteen.

Kaasun sijaan onkin ymmärrettävästi esiin nostettu vähäpäästöinen vesivoima. Loputtomiin senkään kyky ei riitä. Nykyisen säädön ja siirtoyhteyksien puitteissa tuulivoima voidaan Suomessa kaksinkertaistaa.

NeoCarbon-tutkimusprojektissa on esitetty synteettisen metaanin tuottamista. Siinäkin tapauksessa pienikin vuoto metaania riittää mitätöimään saavutetun hyödyn hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Vihreiden on kunnioitettava tinkimättömästi poliittisen ohjelman seuraavia kirjauksia;

“Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Vihreät suhtautuu avoimesti kaikkeen vähäpäästöisen ja ympäristöystävällisen teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen”

Antti van Wonterghem