Tuomo Liljenbäckin puhe puoluevaltuustossa 17.11.2018

Vihreät tarvitsevat oman tiede- ja tutkimuspoliittisen ohjelman, jotta voimme olla myös uskottava tiedepuolue. Tämä puoli on nyt huomioitu puoluevaltuuskunnan käsittelyssä olevassa koulutuspoliittisessa ohjelmassa lyhyesti, ja se on täyttä asiaa, kiitos siitä. Ajantasainen ja korkeatasoinen koulutus vaatii vahvaa kytköstä tutkimukseen.

Vaikka tiedepoliittinen osio ohjelmasta on ohut, ei se estä meitä nostamasta tiedettä ja tutkimusta vahvasti esiin puheissa ja teoissa, kuten puheenjohtaja Pekka Haavisto juuri teki avauspuheenvuorossaan. Meillä on paljon kannattajia korkeakouluissa, myös muualla kuin nuorissa opiskelijoissa. Heitä ovat työntekijät, opettajat ja tutkijat, ja he haluavat kuulla meiltä, että arvostamme heidän tekemää työtä – tiedettä.

Suomessa tehdyn tutkimuksen taso on jumiutunut paikalleen, kun monet muut maat ovat lisänneet panostuksia ja menneet meistä ohi. Jos haluamme saada Suomeen ulkomaisia huippututkijoita, on meillä oltava tarjolla riittävä rahoitus. Toisaalta Sipilän hallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkahenkilöiden yliopistoja ja tutkimusta vähättelevät tai jopa vihamieliset lausunnot ovat taas omiaan karkottamaan syntyperäisetkin tutkijat pois maasta. Otetaan me täysin eri linja ja osoitetaan tukemme tieteelle ja tutkimukselle!