Jakke Mäkelän puhe puoluevaltuuskunnassa 17.11.2018

Vihreät on tiedepuolue, ja on tulevaisuudessa entistä enemmän tutkimukseen nojaava. [Koulutuspoliittisen ohjelman]  tiede- ja tutkimuspoliittinen osio on lyhyt, mutta oikeansuuntainen. Tutkimus, ja varsinkin huippututkimus, ovat oma maailmansa, ja ansaitsevat jossakin myöhemmässä vaiheessa aivan oman ohjelmansa. Mutta tämä on erittäin hyvä alku.

Ohjelman ehkä tärkein tiedepoliittinen pointti on tutkimuksen autonominen asema, ja haluaisin muistuttaa siitä miten haastava vaatimus tämä käytännössä tulee olemaan. Tutkimuspolitiikassa paras politiikka on minimalistinen politiikka. Poliitikot määrittelevät suuret linjat. Poliitikot määräävät, paljonko rahaa käytetään. Poliitikot määräävät sen, kuka tutkimusmaailman sisällä rahanjaosta päättää — perustutkimuksen tapauksessa ensisijaisesti Suomen Akatemia. Sen jälkeen poliitikkojen tulee häiritä itse tieteentekoa mahdollisimman vähän. Tutkimusmaailman kova sisäinen kilpailu pitää kyllä huolen siitä, että laatu palkitaan.

Tästä Vihreiden tulee muistaa pitää kiinni myös siinä vaiheessa kun olemme itse päättämässä mihin rahaa jaetaan. Jos saamme seuraavassa hallituksessa vaikkapa ohjelmamme esittämän tiede- ja innovaatioministerin salkun, meillä tulee olemaan kiusaus ohjata tutkimusrahaa omiin lempilapsiimme. Sitä kiusausta tulee vastustaa tiukasti. Tieteen autonomia on arvo jota kenenkään ei pidä uhrata missään olosuhteissa.