Liittokokouskutsu:

Viitteen liittokokous pidetään 8.12.2018 klo 16 hävikkiruokaravintola Loopissa (Lapinlahdenpolku 8D, 00180 Helsinki).

Aluksi klo 16 pidetään sääntömääräinen äänestystilaisuus suorien henkilöjäsenten varsinaisten liittokokousedustajien valitsemiseksi, jonka jälkeen avataan liittokokous.

Kokouksessa käsitellään soveltuvat sääntömääräiset asiat poislukien kevätkokouksessa jo käsitellyt tilinpäätös-, toimintakertomus- ja vastuuvapausasiat.

Tärkeimpinä asioina valitaan liitolle puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja sekä hallitus ja hyväksytään uudet jäsenyhdistykset sekä seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Liiton säännöt: https://viite.fi/yhdistys/yhdistyksen-saannot/

Liittokokous on avoin kaikille.

Jäsenistöä kannustetaan tekemään aloitteita liittokokoukselle. Aloitteet pitää toimittaa viimeistään 24.11.2018 klo 16 sähköpostitse osoitteeseen [email protected]