Suomen vastuu ihmisoikeussopimusten noudattamisessa

Luen teille lyhyen otteen eräästä Maahanmuuttoviraston kielteisestä päätöksestä perhesiteeseen perustuvaan oleskelulupahakemukseen: “Hakija ja perheenkokoaja ovat aloittaneet yhteisen perhe-elämänsä aikana, jolloin hakijan oleskeluun Suomessa on liittynyt epävarmuutta. Heidän on täytynyt ymmärtää, että perhe-elämän viettäminen Suomessa ei välttämättä ole heille mahdollista. Hakijan ja perheenkokoajan syntymättömän lapsen etu ei edellytä oleskeluluvan myöntämistä hakijalle. Hakija on omalla toiminnallaan osoittanut maahantuloa koskevien säännösten kiertämistä. Lapsi voi asua tulevaisuudessa Suomessa perheenkokoajan kanssa.”

Tämän päätöksen lisäksi Migri on antanut lukuisia kielteisiä päätöksiä työ-, opiskelu tai perhesideperustaisiin oleskelulupahakemuksiin ihmisille, joilla oleskeluluvan myöntämisen kriteerit täyttyvät täysin, mutta heidän katsotaan kiertäneen maahantuloa koskevia säännöksiä anoessaan ensin turvapaikkaa ja vasta sen jälkeen oleskelulupaa muulla perusteella.

Toisin sanoen Migri sanoo: Sinun olisi pitänyt tietää paetessasi kuolemaa, vainoa tai epäinhimillistä kohtelua Suomeen, että Suomen Maahanmuuttovirasto ei tule arvioimaan kokemaasi kohtelua sellaiseksi, että tarvitset kansainvälistä suojelua. Sinun olisi pitänyt tietää, että Maahanmuuttovirasto ei tule pitämään asiassa esittämiäsi todisteita riittävinä, tai että todisteesi mahdollisesti katoavat matkalla uppoavasta kumiveneestä Välimereen. Teidän olisi pitänyt perhettä perustaessanne tietää, että Suomi ei tule kunnioittamaan teidän oikeuttanne perhe-elämään eikä YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta, joka takaa lapsen oikeuden elää vanhempiensa kanssa. Ilmeisesti lapsenkin olisi pitänyt tietää, ettei kannata tällaisia vanhempia valita.

Siis millaisia vanhempia? No sellaisia, jotka ovat, tai joista toinen on pakolainen. Vaikuttaa todellakin siltä, että ‘pakolainen’ on kirosana, kuten pakolaisena Suomeen tullut Ewa eilen kertoi lapsena uskoneensa. Ihmisellä, joka on pakolainen, ei ilmeisesti ole oikeutta perheeseen. Lapsella, jonka vanhempi on pakolainen, ei ole samoja oikeuksia kuin lapsella, jonka vanhemmat ovat molemmat Suomen kansalaisia.

Tämä kuvaamani todellisuus on Sipilän hallituksen ja sen perussuomalaisen rasistisen maahanmuuttopolitiikan aikaansaannosta. Hallitus väistelee vastuutaan ja pyrkii siirtämään sitä viranomaisille vedoten siihen, että viranomaisten asiantuntemukseen tulee sokeasti luottaa. Vuosi sitten puoluekokouksessa kerroin, että sinä päivänä julkaistiin adressi Maahanmuuttoviraston toiminnan lainmukaisuuden selvittämisestä. Nyt sisäministeri Mykkänen on päättänytkin selvittää Migrin toimintaa. Arvatkaapa kuka sitä selvittää? No Migri itse. Voimme arvata, kuinka puolueeton ja objektiivinen selvityksestä mahtaa tulla.

Rakkaat vihreät, ollaan me sellainen puolue, joka ei hallitusvastuussa pakoile vastuutaan, vaan todella huolehtii kaikkien tasa-arvoisista ihmisoikeuksista.

TallennaTallenna