Tiede vapaaksi!

Vihreät ovat hienosti hahmottaneet koulutuksen roolin jokaisen kansalaisen turvallisuustekijänä. Vahva yleissivistys ja kyky oppia uutta on tärkein puolustuskeino työelämän raakuutta ja kaoottisuutta vastaan. Kun maailma muuttuu, koulutettu ihminen oppii nopeasti elämään muutoksen kanssa.

Aivan vastaavasti meidän tulee tajuta tieteen ja perustutkimuksen rooli koko kansakuntamme turvallisuustekijänä. Maailma muuttuu, ja ilmastonmuutoksen takia se muuttuu entistä raaemmaksi ja kaoottisemmaksi.

Emme tiedä oikeastaan mitään vaikkapa 2060-luvun maailmasta. Voimme kuitenkin varautua osaamisella. Jokin pieni osa tämän päivän perustutkimuksesta voi olla elintärkeä osa 2060-luvun maailmaa. Emme tiedä, mikä osa. Voimme ainoastaan varmistaa, että meillä on tarpeeksi huippuosaamista tarttua siihen elintärkeään asiaan, kun se sattuu kohdalle osumaan.

Valitettavasti varsinkin perustutkimuksella menee Suomessa nyt huonosti. Suomen sijoitukset eri vertailuissa tippuvat tasaisesti. Hallituksen säästölinja ja mikromanagerointi rampauttavat nopeassa tahdissa Suomen huippututkimusta.

Ratkaisu on onneksi yksinkertainen. Perustutkimus tarvitsee vain kahta asiaa: rahaa, ja vapautta. Perusrahoitusta on lisättävä, ja tiedeyhteisön itsensä on päätettävä miten se kannattaa jakaa. Poliitikkojen tärkein tehtävä on huolehtia, että liike-elämä, tai etujärjestöt –tai poliitikot itse — eivät pääse sähläämään väliin.

Vihreiden tuleekin seuraavassa hallituksessa turvata Suomen tulevaisuus, ja päästää tiede vapaaksi.

TallennaTallenna