Rohkeaa, vaikuttavaa ja tiedepohjaista ilmastopolitiikkaa

Tällä vuosisadalla ratkaistaan ihmiskunnan tulevaisuus ja seuraavat pari vuosikymmentä ovat kriittisiä siirtymisessä pois fossiiliseen energiaan ja polttamiseen perustuvasta taloudesta. Tähän siirtymään on vain yksi mahdollisuus. Käytännössä päätämme pian sen, jatkuuko ihmiskunnan kehitys ja vaurauden ja vapauden kasvu vielä fossiilisen energian jälkeen, vai muutammeko maakuoppiin köyhtyneellä planeetalla, pääsemättä koskaan kauemmas.

Ilmastopolitiikan pitää olla rohkeaa, keskittyä olennaiseen ja pohjautua tieteeseen. Sen pitää olla prioriteetti, ei koskaan aluepolitiikan keppihevonen. Sen pitää keskittyä päästöjen nopeaan vähentämiseen, ja sen tavoitteena tulee olla järjestelmätason dekarbonisaatio. Sen edistyksen mittarina eivät voi toimia kaukaiset tavoitteet, luodut työpaikat, cleantech-viennin kasvu tai edes uusiutuvan energian osuus, vaan yksinkertaisesti se, kuinka paljon päästöt vähenevät – kuitenkin niin, että samalla pysäytetään käynnissä oleva massasukupuutto ja poistetaan köyhyys.

Tämän valtavan haasteen edessä olen äärimmäisen iloinen siitä, että suhtaudumme uudessa tavoiteohjelmassa avoimesti kaikkeen vähäpäästöiseen ja ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Puolueeseen mahtuu monenlaisia kantoja ydinvoimaan. Keskustellaan avoimesti ja ollaan se parhaan argumentin puolue. Pääasia on, että teemme rohkeaa, vaikuttavaa ja tiedepohjaista ilmastopolitiikkaa.

TallennaTallenna