Timo Kilpiäisen puhe puoluevaltuuskunnassa 26.5.2018

Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät puoluevaltuuskunnan jäsenet.  Mikä yhdistää huulihalkioleikkausta odottavaa pientä lasta, toimintaterapia saavaa alakoululaista ja psykologin jonossa olevaa yläkoululaista?

He ovat kaikki tämän sote- ja maakuntauudistuksen väliinputoajia. Kaikki nämä ryhmät ovat jollain tavalla joutumassa tyhjän päälle.

Huulihalkioleikkauksia ollaan jakamassa ympäri Suomen. Tämä johtaa siihen, että leikkauksia ei tule tarpeeksi, jotta leikkausten taso ja varmuus säilyisi erinomaisella tasolla. Mistä me tiedämme tämän? Koska alan asiantuntijat sanovat sen itse.

Kouluterveydenhoito jää kunnille, mutta terapiapalvelut ja muut moniammatilliset palvelut siirtyvät maakunnille. Näiden väliin jää tietosuojaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä ongelmia, jotka parhaimmillaankin hidastavat viestintä ja pahimmillaan voivat pahimmillaan rapauttaa palveluita.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ollaan integroimassa suuriin yksiköihin, jolloin lähellä tapahtuvat palvelut ja eri toimijoiden välinen yhteistyö vähenevät ja samalla näiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut heikkenevät.

Nämä esimerkit ovat vain pieni osa siitä hajaannuksesta, huolimattomuudesta ja välinpitämättömyydestä, jolla soteuudistusta ja maakuntauudistusta on tehty. Lasten ja nuorten palvelut ja vaativat erikoissairaanhoidon tehtävät ovat esimerkkejä siitä, miten uudistusta on tehty vain eturyhmät edellä, pienempien ja hiljaisempien ääni sivuuttaen.

Hallitus sanoo, että lain ongelmat voidaan korjata myöhemmin. Ei voida. Jonossa oleva potilas, leikkausta tai terapiaa odottava lapsi ei voi odottaa vuotta, vaalikautta tai sitä että joku poliitikko vihdoin tekee asialle jotain.

Me voimme parantaa näitä asioita, mutta näitä lakeja ei voi korjata jälkikäteen. Meidän pitää tehdä paremmin. Tämä uudistus on tässä muodossa kaadettava.