Tuomo Liljenbäckin puheenvuoro vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa 4.3. maatalouspoliittisen ohjelman lähetekeskustelussa

Kiitos työryhmälle mielenkiintoisesta maatalous- ja ruokapoliittisesta visiosta.

Realiteetti lienee se, ettei maataloustuista päästä kokonaan eroon, ainakaan kovin nopeasti. Mutta muutetaan tukijärjestelmää ainakin siten, etteivät tuet ole sidoksissa tuotantotapaan, vaan itse tuotteisiin. Tulevaisuudessa tuotamme ehkä enemmän hyvin turvallista ja terveellistä ruokaa esimerkiksi automatisoiduissa suljetun kierron vertikaaliviljelmissä lähempänä kaupunkeja tai kaupungeissa. Ja tätä kohti meidän pitäisi ehkä myös tietoisesti pyrkiä.

Pelloilla kasvatettu ruoka on siitä näppärää, että se saa energian suoraan auringosta. Mutta pellot ovat alttiita ympäristön vaihteleville olosuhteille. Peltopinta-ala on myös pois alkuperäiseltä luonnolta ja biodiversiteetiltä.

Maatalouden ja ruoantuotannon tutkimukseen kannattaa panostaa. Tutkittu tieto ympäristöystävällisemmistä tuotantotavoista tulee ottaa laajalti käyttöön standardeihin jumiutumatta. Uudet ratkaisut voivat vaatia bioteknisiä keinoja toimiakseen hyvin, ja ruokaturvan parantaminen voi vaatia nopeasti kehitettäviä geenimuunneltuja elintarvikkeita ilmastonmuutokseen sopeuduttaessa.