Mikko Kiesiläisen puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 2.12.2017

Vihreiden maataloustyöryhmä on käynnistänyt toimintansa ja sen tavoitteena on tehdä ehdotus puolueen maatalouspoliittiseksi linjaksi.

Aihe on ympäristön ja erityisesti ilmastonmuutoksen, tai kuten Heidi Hautala sanoi ilmastokaaoksen, kannalta merkittävä. Suomen maataloussektori tuottaa 11% koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Monien kasvihuonekaasuja tuottavien sektoreiden kohdalla pohditaan aktiivisesti miten kasvihuonekaasuja voidaan vähentää kieltojen, rajoitusten ja haittaverojen avulla.

Maataloustuotantoa Suomi tukee sen sijaan lähes kolmella miljardilla eurolla vuodessa. Tämä tuki kohdistu enimmäkseen eläinperäisten maataloustuotteiden tuotantoon, mikä on pääasiallinen lähde maatalouden ilmastopäästöille.

Korkeiden tukien vuoksi Suomesta viedään sianlihaa aina Kiinaan saakka. Tässä ei ole mitään järkeä.

Samaan tapaan kuin metsäteollisuuden intressit eivät sanele vihreiden kantaa sopivista hakkuumääristä, meidän ei pidä myöskään antaa maataloustuottajien intressien sanella vihreiden kantaa maataloustuista.

Ilmastokaaoksen torjumiseksi Suomen tulee vähentää lihan- ja maidon tuotantoon kohdistuvia maataloustukia ja nyt on vihreiden aika selkeästi viestiä tämä puolueen kantana.