Teemu Merosen puhe puoluevaltuuskunnassa 2.12.2017

Olen viime viikolla palauttanut diplomityöni digitalisaatiosta ja kestävästä kehityksestä. Ajattelin tässä tiivistää kahteen minuuttiin työn oleelliset johtopäätökset poliittisille päättäjille.

Keskeinen havainto työssäni on, että suomalaisissa organisaatioissa ollaan todella kiinnostuneita parantamaan ympäristövaikutuksia digitaalisten teknologioiden avulla.

Meillä on huima mahdollisuus hyödyntää teknologiaa ympäristöparannuksiin, kunhan organisaatioiden, kuntien ja valtion politiikka tukee kestävän kehityksen tavoitteita.

Ensiksi on hyvä havaita, että kaikki ICT-laitteet tuottavat negatiivisia ympäristövaikutuksia, joita on syytä vähentää. Organisaatioissa tuleekin tiukentaa laitteiden ostokriteerejä ympäristövaikutusten osalta ja parantaa uudelleenkäyttöä sekä kierrätystä.

Kiihtyvä digitalisaatio kasvattaa myös tarvetta palvelinkeskuksille, mutta Suomella on tässä loistavat mahdollisuudet. Kylmän sään ansiosta viilennyskulut ovat meillä pieniä ja meillä on alalla paljon osaamista.

Toisekseen, digitalisaatio tarjoaa lukemattomia tapoja vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia ja ohjata kestäviin vaihtoehtoihin.

Etätyöllä vähennetään turhaa liikennettä, suurkeittiöiden toiminnanohjauksella vähennetään ruokahävikkiä ja liikkeeseen reagoivalla valaistuksella tehostetaan energian käyttöä. Lisäksi esimerkiksi Itseohjautuvia koptereita voidaan hyödyntää tehokkaassa metsittämisessä.

Analytiikan avulla vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian integroiminen sähköjärjestelmään on helpompaa, kiertotalous perustuu parempaan tiedon jakamiseen digitaalisesti ja erilaisilla pelillistämisratkaisuilla kannustetaan ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin.

Kolmanneksi näiden lukemattomien teknologioiden hyödyntäminen laajasti voi johtaa koko talouden muuttumiseen energiatehokkaammaksi ja vähemmän saastuttavaksi. Pelkkä teknologia ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan poliittisia päätöksiä siitä, että saastuttamisen pitää maksaa.

Toivon, että Vihreät päättäjät tukevat poliittisilla ratkaisuilla sitä, että koko yhteiskunnan tasolla hyödynnetään teknologiaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Teemu Meronen
Viitteen puheenjohtaja