EU-parlamentti äänestää keskiviikkona LULUCF-ehdotuksesta, jota vastaan Suomen metsäteollisuus on yrittänyt lobata. Tieteen ja Teknologian Vihreät – Viite ry toivoo, että kaikki EU-parlamentaarikot tuntevat vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja äänestävät ehdotuksen puolesta.

On selvää, että ehdotus tulee estämään kaikkein villeimmät suunnitelmat siitä, miten paljon biomassan energiakäyttöä Suomessa lisättäisiin. Niin pitää ollakin. Jos suunnitelma ei ole kestävä, sen tulee kariutua. Toisin kuin on peloteltu, LULUCF-esitys ei kuitenkaan tuhoa Suomen biotaloutta. Suomen metsiä voidaan käyttää kestävästi, mutta vain rajallinen määrä.

Lobbauksen sijaan Suomen tuleekin nyt keskittyä siihen, miten tästä rajallisesta hakkuumäärästä saadaan irti maksimaalinen hyöty. Suunnitellut matalan jalostusasteen bulkkituotannon hankkeet tulee torjua. Sen sijaan tulee pyrkiä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja joissa puusta jalostetaan arvokkaampia tuotteita, mielellään sellaisia jotka tulevat pitkäaikaiseen käyttöön. Tämä on sekä ilmastolle että taloudelle voitto. Tällaiset ratkaisut ovat myös myytävissä muihin maihin, sillä metsän kestävä käyttö on trendi joka tulee joka tapauksessa lisääntymään kansainvälisesti.

Viite ry ehdottaakin, että biotalouden korkeamman jalostusasteen ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen suunnattaisiin nopeasti tutkimus- ja tuotekehitysrahoja. Suomella on kaikki mahdollisuudet kestävään biotalouteen, mikäli niin vain haluamme.

Tieteen ja teknologian vihreät — Viite ry
Jakke Mäkelä, varapuheenjohtaja
[email protected]