Puu on siirtymäajan polttoaine
Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Antti van Wonterghem vaati avaamaan silmät uusiutuvan energian ongelmille.

Arvoisa puoluekokousväki

Yhtenä ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtajista olen tämän kevään seurannut huolestuneena kertyvää kritiikkiä puun asemaan hiilineutraalina ja huolestunut lisääntyvien hakkuiden vaikutuksista uhanalaisten metsälajien säilymiseen. Oikeastaan jo hallitusten välisen ilmastopaneelin antama arvo puun päästöille merkitsee maaliin pääsyä vain 70 prosenttisesti.

Puuta tulisi tarkastella maakaasun tapaan siirtymäajan polttoaineena ja varminta olisi luopua polttoon perustuvasta energiantuotannosta kokonaan. Vähintä, mitä investoinneissa tulisi tehdä, on ottaa huomioon tarve hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Yhdyn aikaisemmissa puheissa esitettyihin tarpeisiin ottaa puu tarkempaan syyniin.

Mikäli näin ei toimita, eteemme tulee kysymys hyväksymmekö lämpenemisen enemmän kuin 2,0-2,5 astetta. Tutkijoiden keskuudessa on saanut jalansijaa näkemys että ihmiskunta on myöhässä 1,5 asteen tavoitteen suhteen. Kansainvälisen energiajärjestön mukaan käytettävissä olevien 26 ratkaisun suhteen vain kolmen käyttöönoton osalta ihmiskunta on kahden asteen tavoitteen polulla. Meidän on kysyttävä itseltämme, onko meillä varaa enää torjua yhtäkään vähäpäästöiseksi luokiteltua ratkaisua?

Puu ei ole ainoa ongelmalliseksi osoittautuva palapelin osa. Aurinko- ja tuulivoiman ja akkuteknologian lisääntyvä käyttö tulevat merkitsemään harvinaisten maametallien käyttöä eli uusien kaivosten avaamista. Me emme voi ummistaa silmiämme niiltä haitoilta, mitä jo nyt neodymiumin louhinta aiheuttaa Kiinassa. Myös muutkin kaivannaiset uraanin lisäksi vaativat herkkyystarkastelua.

Puolueella on Vihreät timantit niminen metsien käyttöä koskeva ohjelma. Myös elinkeinopoliittinen ohjelma on jäänyt ajastaan jälkeen. Hyvä puoluekokous väki. Esitän uudelle valtuuskunnalle toiveen, että nämä linjaukset päivitetään ja tarkastelu laajennetaan maametalleihin osana laajempaa strategiaa kiertotaloudesta.