Genomimuokkaus ihmisen avuksi

Julkaisemme  tällä viikolla Viitteen jäsenten 18-19.6. pitämiä puoluekokouspuheita. Jesse Weckroth otti puoltavan kannan geenimuokkaukseen myös ihmisten auttamiseksi.

Ystäväni kuoli viime kesänä perinnöllisen sairauden vuoksi, joka ei ollut parannettavissa. Valokuvaajan, journalistin ja ihmisoikeuksien puolustajan elämä päättyi keski-iän kynnyksellä. Hänen elämäntyönsä paremman maailman puolesta jäi traagisesti kesken.

Jos sairaus olisi ollut estettävissä korjaamalla sen aiheuttanut geenivirhe häntä ei olisi ollut olemassa sellaisena kuin oli, mutta hänen tilallaan olisi ollut toinen ihminen, jolla olisi ollut erilainen elämä iloine ja suruineen, hyvine ja huonoine puolineen, ja joka samoista lähtökohdista saattaisi olla yhä elossa, mutta jota en olisi koskaan tuntenut.

Samoja menetelmiä, joita voidaan käyttää muiden eliöiden genomin muokkaamiseen voidaan soveltaa myös ihmiseen. Tulevaisuudessa, kun näiden menetelmien käyttäminen tulee mahdolliseksi, niiden käyttämättä jättäminen sairauksien ja vammautumisen ehkäisemiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi, olisi yhtä vastuutonta kuin jättää lapsi rokottamatta tai olla viemättä sairasta lasta lääkäriin.

Viitteen uudistetun periaateohjelman mukaisesti, ne menetelmät jälkeläisten genomin muokkaamiseksi, jotka on todettu riittävän turvallisiksi ja eettisesti kestäviksi on saatettava kaikkien vanhemmiksi aikovien saataville ja osaksi yleistä terveydenhoitoa.