Mikään tietty tieteenala tai tutkimuskohde ei voi luvata ratkaisuja, innovaatioita tai mullistavia muutoksia elämäntapaamme. Mutta monet huomisen ratkaisuista ja arkisiksi muuttuneista mullistuksista ovat tänään vielä tutkimusta, jonka oikeutusta ja tarpeellisuutta kyseenalaistetaan monelta suunnalta. Kaikki kokeilut eivät johda läpimurtoihin, mutta kaikki läpimurrot olivat todennäköisesti joskus kokeiluja. Panostamalla tänään tutkimukseen, panostamme huomisen ratkaisuihin ja teknologioihin.

Ihmiskunnan kannalta tieteen ja tutkimuksen voi nähdä itseisarvona. Toimintaamme ajaa tiedonjano ja uteliaisuus, tarve ymmärtää itseämme ja ympäristöämme. Ihmisinä me olemme parhaimmillamme silloin kun tavoittelemme uutta ja puhallamme yhteen hiileen sen saavuttaaksemme.

Yhteiskunnan kannalta taas tiede on väline, johon olisi kannattavinta suhtautua itseisarvona. Sillä tavoin turvataan tieteelle ominainen orgaaninen kehittyminen ja sattuman osuus läpimurtojen syntymisessä. Jos tiedettä ajatellaan vain välineenä, ajaudutaan tilanteeseen, jossa pitäisi aina pystyä arvioimaan etukäteen tutkimuksen merkittävyyttä. Se johtaa tutkimuksen ohjaamiseen etukäteen päätetyille kehityssuunnille, jolloin menetetään kaikki se mitä ei vielä osattu ajatella. Yksinkertaistaen, vasta jälkikäteen voidaan sanoa mikä tutkimus oli lopulta tärkeää. Eikä aina silloinkaan.

Tiede on objektiivinen ja neutraali alusta keskustella arvolatautuneista asioista. Tieteeseen ja tutkittuihin faktoihin perustuva politiikka tarjoaa sivistyneen vaihtoehdon populismille, vääristelylle ja mustamaalaamiselle. Se mahdollistaa yhteistyön yli puoluerajojen, ja tarjoaa avaimet oikeasti kehittävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry on mukana Tiedemarssilla 22.4. nostamassa hattua tieteelle. Marssin jälkeen nostetaan tieteelle hatun lisäksi myös malja Thirsty Scholarissa, ja annetaan ajatusten virrata yhdessä vaikkapa valoisiin visioihin tulevaisuuden yhteiskunnasta. Tule mukaan! Facebook-ilmoittautuminen onnistuu täällä

Eeva Sairanen

Helsinkiläinen tutkija ja Viitteen hallituksen jäsen. Haaveilee yhteiskunnasta, jossa poliittiset piirileikit on jätetty historiaan aidon ja avoimen yhteistyön tieltä.