Vihreiden energiavisio on julkaistu täällä https://www.vihreat.fi/vihrea-energiavisio-2035

Alla Viitteen terveiset energiavisioon liittyen

Tuon puoluevaltuuskunnalle Tieteen ja teknologian Vihreiden kiitokset erinomaisesti valmistellusta energiavisiosta ja myös puoluejohdon viimeaikaisista kannanotoista. Ville Niinistö kommentoi reilu viikko sitten maan hallituksen julkaisemaa käsittämätöntä energialinjausta näin: “Kaikkia teknologioita pitäisi kohdella yhdenvertaisesti ja tietoon perustuen.”

Olemme tästä lausunnosta Viitteessä erityisen iloisia, koska tämä on ollut aina ja johdonmukaisesti Viitteen ajama linja.

Kuten Vihreiden energiavision luonnoksen alussa todetaan, ilmastonmuutos on meidän sukupolvemme tehtävä – varmasti jopa tärkein tehtävä. Sillä on kiire, ja sitä on torjuttava kaikin käytettävissä olevin keinoin. 

Yhtään keinoa ei saa jättää käyttämättä vain siksi, että jokin populistinen puolue on päättänyt ottaa siitä kuntavaaliteeman. Ilmastopolitiikka ei voi olla identiteettipolitiikkaa, ja tämä pätee yhtä lailla kaikkiin puolueisiin (myös omaamme) ja kaikkiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvittaviin energiaratkaisuihin.

Voimmeko kirkkain silmin väittää, että Vihreät ovat aina ja poikkeuksetta kohdelleet kaikkia teknologioita yhdenvertaisesti ja tutkittuun tietoon perustuen? Vastaan, että emme voi. Tästä syystä olemmekin Viitteessä erityisen tyytyväisiä nyt esitettyyn energiavisioon kokonaisuutena.

Visiossa keskitytään vahvasti ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta kaikkein tärkeimpään, eli fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen mahdollisimman pian ja kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tämä on hyvä.

Siirretään fokus ydinvoiman vastustamisesta hiilineutraaliuteen, kokonaiskulutuksen vähentämiseen ja uusiin joustaviin energiajärjestelmiin.

Kiitos perusteellisesti valmistellusta paperista ja huolellisista laskelmista. Tätä arvostamme.   

Nadja Kiiskinen
Viitteen edustaja Vihreiden puoluevaltuuskunnassa