Vihreä Lanka on kirjoittanut vetoomuksesta, johon Viite osallistui. Tässä koko teksti. Prosessi on edennyt sen verran rivakasti, että asiasta on jo ehtinyt tulla välipäätös: päästörajoja ei tulla löysentämään ympäristöministerin vetoomuksesta huolimatta. Tilannetta täytyy kuitenkin jatkossakin tarkkailla.

Suojellaanko saastuttajaa vai hengitysilmaa ja uutta teknologiaa?

Suomen hallitus on liittämässä Suomea erikoiseen joukkoon. Ympäristöministerimme on vaivihkaa yhdessä Puolan, Tshekin, Kreikan ja Iso-Britannian ministerien kanssa allekirjoittanut vetoomuksen, jolla halutaan hidastaa hengitysilman puhdistumista ja polttolaitosten, kuten voimalaitosten pienhiukkaspäästöjen vähentämistä EU:ssa.

Mitä hallitus oikein haluaa? Juhlapuheissa halutaan edistää suomalaista ympäristöteknologiaa. Kun pitäisi tehdä jotain konkreettista juhlapuheiden lisäksi, laitetaan jarrut päälle.

Muodollisesti vetoomuksessa vaaditaan lisäselvityksiä ennen uusia päästörajoja. Todellisuudessa kyse on vain jarrutuksesta. Ilmansaasteita rajoittavat EU-lait viittaavat BAT-periaatteeseen eli parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. Paras viittaa todellisiin olemassaoleviin laitoksiin. Hyvät laitokset voivat siis jatkaa toimintaansa. Ongelmia tulee vain huonoille laitoksille, eivätkä lisäselvitykset tätä muuksi muuta.

Voimalaitosten savupiipuista ilmaan tulevat pienhiukkaset haittaavat ihmisten terveyttä ja kulkeutuvat kauas. Juuri tästä syystä tarvitaan EU:n yhteistä lainsäädäntöä. Puolassa ja Tshekissä on paljon vanhanaikaisia laitoksia, ja uudet raja-arvot tuottavat ongelmia. Ei olekaan yllättävää, että ne haluavat jarruttaa uusia saasterajoja. Sen sijaan on ällistyttävää, että mukana on myös Suomi — maa joka haluaa profiloitua ympäristöteknologian osaajana.

Suurin syy lienee hallituksen halu jatkaa turpeen polttoa piittaamatta sen terveyshaitoista. Turpeen hiukkas- ja rikkipäästöt ovat jopa pahemmat kuin kivihiilen. Turveteollisuudelle olisikin helpompaa, jos vanha saastuttaminen saisi jatkua.

Ilman pilaaminen yhden teollisuudenalan edun vuoksi on kuitenkin nykypäivänä kestämätön ajatus. Suomen uskottavuus puhtaan teknologian mallimaanakin joutuu lähinnä naurunalaiseksi, mikäli vaadimme ilmansaasterajojen löysentämistä omalta kohdaltamme.

Oikea ratkaisu on kehittää teknologiaamme ja infrastruktuuriamme, jotta nousisimme sille hyvälle tasolle jolla väitämme olevamme.  Pahiten saastuttavia voimalaitoksia tarvitaan ennen muuta sähkön huippukulutuksen kattamiseen. Parempi ratkaisu olisi kehittää sähkön kysyntäjoustoa, eli älykkäitä ratkaisuja joilla osa sähkönkulutuksesta siirretään tapahtumaan muulloin kuin huippukulutuksen hetkinä. Näiden kysyntäjoustojen edistäminen on Suomessa vasta lapsenkengissään.

Turve pitää asettaa samalla viivalle kuin muutkin energialähteet, niin verotuksen kuin päästörajojenkin suhteen.

Hallitukselta tarvitaan nyt selvitys siitä, miksi Suomi on lähtenyt tällaiseen vetoomukseen mukaan. Onko otettu huomioon, miten tuhoisa tämä vetoomus voi olla maineellemme ympäristöteknologian eli cleantechin osaajana? Millaisia hyöty-kustannusanalyysejä on tehty, ja onko niissä otettu huomioon terveysvaikutukset?

Satu Hassi, kansanedustaja, Vihreät

Jakke Mäkelä, varapuheenjohtaja, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry

Antti van Wonterghem, Vihreiden ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän puheenjohtaja