dracula-1931-cross-1Uusi Suomi on julkaissut artikkelin, jossa Viite ottaa kantaa perussuomalaisten viimeaikaisiin tuulivoimaväitteisiin. Tässä vastineemme kokonaisuudessaan.

Perussuomalaisten Matti Putkonen tekee karhunpalveluksen tuulivoiman kriittiselle tarkastelulle esittäessään aiheesta täysin absurdeja väitteitä. Tuulivoimaa on voitava tarkastella kriittisesti, mutta kritiikin on perustuttava tutkittuun tietoon, ei hysterian lietsontaan.

Riskien arvioinnin on perustuttava riittävän laajan tutkimusaineistoon, ei muutamaan tunteita herättävään tarinaan. Tuulivoiman haittavaikutuksista tehdään jatkuvasti tutkimusta ympäri maailmaa, Suomessa esimerkiksi THL:ssä.

Tutkimuksen perusteella on asutuksen ympärille määritelty suojavyöhykkeet, joille tuulivoimaa ei rakenneta. On perusteltua käydä faktapohjaista keskustelua siitä, ovatko nykyiset suojavyöhykkeet riittäviä ihmisten viihtyvyyden kannalta.

Sen sijaan epämääräisellä pohjalla olevien terveysväitteiden levittäminen on silkkaa pelon lietsontaa. Infraääniäkin tutkitaan, eikä mitään huomionarvoisia terveysvaikutuksia ole havaittu. On kuitenkin selvää, että mikäli väitteet kymmenien kilometrien päässä esiintyvistä tuhoista olisivat tosia, Saksassa tai Tanskassa tuskin olisi enää ketään hengissä.

Infraääniä syntyy myös muusta ihmisen toiminnasta, ennen muuta liikenteestä. Liikenteen melun pitäisi olla tutkimuksen painopisteenä, mikäli infraäänten terveysvaikutuksista ollaan aidosti huolissaan.

Tuulivoiman aiheuttamista haitoista lepakoille on olemassa tutkimusaineistoa ja ongelmaa tutkitaan edelleen aktiivisesti. Haittoja voidaan vähentää mm. pysäyttämällä voimaloita kriittisinä aikoina. On erikoista, että juuri tämä asia huolestuttaa niin kovasti perussuomalaista puoluetta, joka ei luonnonsuojelukysymyksistä yleensä kiinnostu.

Tuulivoimaa koskevien päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon. Jos tutkimus löytää haittoja, ne korjataan. Tämä on paras tapa kunnioittaa myös niitä ihmisiä, joita tuulivoimaloiden sijoittelu ehkä haittaa. Terveysvaikutusten huhuilla hysterisointi sen sijaan on suorastaan ala-arvoista.

Viite — Tieteen ja teknologian Vihreät ry

Teemu Meronen, FM, Puheenjohtaja,

Jakke Mäkelä, FT, varapuheenjohtaja

Antti van Wonterghem,  Vihreiden ilmasto- ja energiatyöryhmän puheenjohtaja