Suomen suurin tiedepoliittinen yhdistys Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry piti syyskokouksensa 5. joulukuuta. Viite on seurannut huolestuneena hallituksen halventavaa suhtautumista tutkittuun tietoon. Yhteisten päätösten tulee aina perustua tutkimustietoon, ja niiden vaikuttavuus on arvioitava ennen päätöksentekoa. “Asiantuntijoiden näkemykset eivät ole vain mielipiteitä muiden joukossa. Niitä on kuunneltava”, toteaa hallituksen jäsen Andrei Sergejeff.

Asiantuntemusta ei voi syntyä ilman laajaa koulutusta. Koulutus ja tutkimus tulisi katsoa sijoituksiksi tulevaisuuteen, ja niistä leikkaaminen on poikkeuksellisen lyhytnäköistä. “On järkyttävää, että koulutuksesta aiotaan leikata tämän hallituskauden aikana miljardi euroa. Helsingin yliopisto on ilmoittanut vähentävänsä jopa 1200 ja Aalto-yliopisto 350 työpaikkaa. Koulutusleikkauksien sijaan tulisi leikata ympäristölle haitallisista tuista, kuten verottomista kilometrikorvauksista ja työmatkavähennyksistä”, vaatii tuore puheenjohtaja Teemu Meronen.

Viite jatkaa työtään tutkimukseen perustuvan politiikan puolesta. Viite haastaa muutkin puolueet perustamaan omat tiedepoliittiset yhdistyksensä ja ajamaan tutkimustietoon perustuvaa politiikkaa. Nykyisessä kriisitilanteessa olisi tärkeää pyrkiä laajaan yhteistyöhön aina kun se on mahdollista. Tieteellinen ja kiihkoton lähestymistapa mahdollistaisi yhteistyön yli puoluerajojen.

Viite valitsi vuoden 2016 puheenjohtajaksi filosofian maisteri Teemu Merosen. Hallituksen jäseniksi valittiin VTM Henry Honkanen, DI Nadja Kiiskinen, KTM Johanna Kohvakka, FM Jari J. Marjanen, FT Jakke Mäkelä, DI Tapani Lehtonen, FM Eeva Sairanen, FM Andrei Sergejeff, YTM Suvi Syrjä ja arkkitehti Jesse Weckroth.