Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry – vaatii ilmastolain säätämistä kansallisen ilmastopolitiikkamme parantamiseksi ja selkeyttämiseksi. Ilmastolain säätäminen on erinomainen mahdollisuus luoda Suomelle selkeä suunnitelma globaalisti oikeudenmukaisista ja samalla tehokkaista päästövähennyksistä. Ennustettava päästöpolitiikka auttaa myös elinkeinoelämää ja cleantech-ratkaisujen kotimarkkinoita.

– Emme tarvitse viime perjantaina julkaistua IPCC:n uusinta raporttia ymmärtääksemme, että maailman kasvihuonekaasupäästöt on saatava vähenemään lähivuosina, selittää Viitteen hallituksen jäsen, ilmastotutkija Antti-Ilari Partanen.

Uusin tutkimustieto pitää ottaa huomioon ilmastolain yksityiskohdissa, ja siksi eturivin tieteentekijöistä koostuvan Suomen ilmastopaneelin näkemykset on otettava huomioon sekä ilmastolain valmistelussa että aikanaan toimeenpanossa.

– Esimerkiksi maan käytön ja sen muutosten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt sekä päästökauppasektorin päästöjen seuranta on otettava ilmastolain piiriin kansallisen ilmastopaneelin suositusten mukaisesti, vaatii Viitteen puheenjohtaja Vesa Saarinen. Päästövähennystavoitteiden tulee puolestaan perustua hallitustenvälisen ilmastopaneelin ja Suomen ilmastopaneelin julkaisemiin arvioihin teollisuusmailta odotettavista päästövähennyksistä.

Ilmastolaista tehty esiselvitys ja ilmastopaneelin esitys antavat hyvän pohjan toimivalle mekanismille. Toimiva ilmastolaki on ensiarvoisen tärkeä, ja sen valmistelu pitää käsitellä erikseen päästövähennystasosta. Hyvin tehty ilmastolaki tarjoaa erinomaiset työkalut seurata ilmastopolitiikan tuloksellisuutta, ja pitkän ajan tavoitteiden lisäksi pitää vuosittainen päästökehitys saada parlamentaariseen valvontaan.

– Ilmastolain määrittämä selvä päästövähennyspolku toisi Suomen ilmastopolitiikaan ennustettavuutta, joka hyödyttäisi myös elinkeinoelämää. Päästöintensiivisten sijoitusten kannattavuuden arviointi olisi nykytilannetta luotettavampaa ja cleantech-yritysten kotimarkkinoiden kysyntä olisi turvattua, selittää Saarinen. Viite katsoo, että Ilmastolain säätämällä Suomi voi myös tehdä pientä kokoaan suuremman vaikutuksen globaaleihin päästöihin hyvien käytäntöjen levitessä.

LISÄTIEDOT

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry on Vihreiden jäsenyhdistys, jonka tehtävänä tuoda tieteellistä tietoa politiikan perustaksi sekä tukea Vihreille tärkeiden teemojen tutkimusta tiede- ja teknologiapolitiikassa. Yhdistys on suurin Vihreän liiton valtakunnallinen henkilöjäsenyhdistys.

Vesa Saarinen

Puheenjohtaja, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry

GSM 050 372 3473

vesa.saarinen_at_vihreat.fi

Antti-Ilari Partanen

Hallituksen jäsen, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry

GSM 050 532 2942

antti-ilari.partanen_at_iki.fi