Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry valitsi 3.12. Tiedekeskus Heurekassa pidetyssä syyskokouksessaan Jyrki Kasvin puheenjohtajaksi vuodelle 2012. Kasvi on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja työskentelee TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n tutkimus- ja kehittämisjohtajana.

Syyskokouksen aluksi Kasvi piti alustuspuheenvuoron avoimen tiedon ja vapaan datan merkityksestä avoimen yhteiskunnan ja talouden kehittymiskaaressa. Kasvi nosti puheessaan esille yritysmaailman viime vuosien suurimpien menestystarinoiden yhteiset tekijät – ilmaiset palvelut ja avoin data. Ilmaisten palveluiden tarjoaminen rohkaisee ihmisiä osallistumaan rohkeammin tiedon tuottamiseen, hyödyntämiseen ja jakamiseen, mikä puolestaan luo pohjaa uusille avointa tietoa ja dataa hyödyntäville palveluille ja yrityksille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Viitteen muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Antti Kaakinen, Matti Kinnunen, Otso Kivekäs, Jari J. Marjanen, Jani Moliis, Henna Ruusu ja Jouni Siren.