Kaupunkien johtovirat jaetaan poliittisten ryhmien kesken, vaikka vain harva kuuluu puolueisiin. Esimerkiksi sosiaalidemokraatteja on vajaa prosentti suomalaisista, jonka vuoksi hyvin harva pätevä johtaja olisi voinut hakea Vantaan kaupunginjohtajaksi.

Hyvin harva lähtee edes hakemaan paikkaa, jonka tiedetään pedattavan etukäteen tiettyyn piiriin kuuluvalle. Jos pätevyys ei vaikuta, pätevän on turha hakea.

Poliittiset virkanimitykset saavat yhä enemmän kritiikkiä, ja MOT:n kyselyn mukaan useimmat kuntien henkilöstöjohtajat haluaisivatkin luopua poliittisista johtajista. Kaupunginjohtaja tarvitsee laajaa osaamista. Strateginen johtaminen, talousosaaminen ja monet muut ovat merkityksellisempiä kuin puoluepoliittinen kokemus. Hyvän kaupunginjohtajan tulee mm. luoda kannustavaa ja viihtyisää ilmapiiriä, joka vähentää sairaspoissaoloja, pidentää työuria ja parantaa työintoa. Työntekijöiden tulee voida hyvin, jotta kaupunki voi toimia hyvin. Johtajaksi tulisi valita pätevin.

Pätevyys ei tarkoita pelkästään soveltuvaa tutkintoa, vaan myös kokemusta. Menestys aiemmissa johtajatehtävissä on kaupungin kokoisessa organisaatiossa tärkeää.

Puolueet pitävät kuitenkin kiinni vanhasta vallastaan. Kun hyvin pieni herrakerho päättää johtajavalinnasta, kyse on lumedemokratiasta. Pahimmillaan valtuustolla on valita vain yhdestä puolueen asettamasta ehdokkaasta aivan kuin Neuvostoliitossa aikoinaan.

Haasteena vanhassa käytännössä on myös se, että puolueen nostama johtaja tekee johtajana ratkaisuja oman ryhmänsä toiveiden mukaan, mikä vaikuttaa ulkopuolisin silmin hyväveli -järjestelmältä.

Teoriassa lain mukaan syrjiminen poliittisin perustein on kielletty. Johtajanimityksiin on kuitenkin jäänyt lainvastainen kulttuuri, jossa jossa muilla kuin oikean puolueen hakijoilla ei ole mahdollisuuksia.

Saksalainen pormestarimalli on noussut keskusteluun yhä useammin. Mikäli kaupunginjohtajaa halutaan pitää poliittisena johtajana, olisi parempi, että sen valitsee kansa, ei vain muutaman henkilön porukka kunnan valtapuolueesta. Kansan valitsemalla pormestarilla olisi kansan luottamus.

Sirpa Siru Kauppinen
ympäristötekniikan M.Sc.