Automekaanikon tärkein työväline on tietokone. Metsäkoneen ohjaamo muistuttaa monimutkaisuudeltaan valtamerilaivan komentosiltaa. Sorvit ovat tietokoneohjattuja.

Työtapojen ja laitteiden jatkuva monimutkaistuminen luo uuden väliinputoajien luokan ihmisistä, joilla on vaikeuksia oppia monimutkaisten ja jatkuvasti uudistuvien tietojärjestelmien käyttöä. Tämä ryhmä ei suinkaan koostu kehitysvammaisista, alkoholisteista, rikoskierteeseen ajautuneista nuorista tai muista tavanomaisista syrjäytymisvaarassa olevista ryhmistä. Nyt puhutaan aivan tavallisista ihmisistä, jotka vain sattuvat ryhmittymään normaalien älykkyysosamäärien jakauman yhteen päähän.

Sata vuotta sitten tämä ihmisryhmä työllistyi helposti rengeiksi ja piioiksi. Ahkerimmista tuli opettajia ja virkamiehiä. Sata vuotta sitten virkamieheltä vaadittava tietomäärä kalpenee sen rinnalla, mitä nykyaikaisen ammattikoulun monilla linjoilla oppilaiden päähän ahdetaan. Ennen oli myös oletettavaa, että kun ihminen kerran oppi ammatissaan tarvittavat tiedot ja taidot, riittivät ne loppuiäksi. Nykyisin työpaikan organisaatio uudistuu kahden vuoden välein, tietojärjestelmät ja työvälineet neljän vuoden välein ja melkein jokainen joutuu opettelemaan uuden ammatin ainakin kerran elämässään.

Kehityksen jatkuessa tämä uusi väliinputoajien ryhmä kasvaa. Epäilemättä aikanaan tulee vastaan raja, jonka jälkeen järjestelmien ja käyttöliittymien monimutkaisuus ei voi enää lisääntyä, koska liian suuri osa väestöstä ei enää pysty omaksumaan niitä. Sama koskee monimutkaisuuden lisäksi myös muutoksen ja kehityksen nopeutta.

Kysymys onkin siitä, että miten suuri osa väestöstä on tässä vaiheessa suljettu vallitsevan elämänmenon ulkopuolelle? Onneksi näköpiirissä on tie ulos tästä ongelmasta. Esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmat ovat saavuttaneet sellaisen kehitystason, että niistä löytyvät yleensä kaikki ominaisuudet, joita tavallinen käyttäjä tarvitsee. Microsoft Word saattaa olla monelle käyttäjälle toivoton valikkojen viidakko, mutta ainakin jatkuva uusien omaksuttavien ominaisuuksien tulva on hellittänyt.

Toinen lohduttava piirre on, että käyttöliittymien helppouteen on alettu kiinnittää huomiota. Iso hatunnosto tästä kuuluu Steve Jobs -vainaalle. Tämän pitää näkyä enemmän myös koulutuspolitiikassa. Käyttöliittymäsuunnittelu ansaitsee oman laitoksensa yliopistolle, ja sen luonteva sijoituspaikka on Humanistinen tiedekunta. Sieltä valmistuville maistereille C++ voi hyvin olla hepreaa, mutta ihmisistä heidän tulee tietää paljon.

Tino Warinowski
Viitteen hallituksen jäsen