Viitteen kevätkokouksessa 7.5. Helsingissä päätettiin seuraavat asiat:

  • Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2010 ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden tilivelvollisille.
  • Valittiin puoluekokousedustajiksi Jari J. Marjanen, Walter Rydman, Niklas Vainio, Antti Kaakinen, Siru Kauppinen ja Otso Kivekäs. Varaedustajiksi Minna Kilpala ja Ville Korhonen.
  • Viitteen ja muiden valtakunnallisten henkilöjäsenjärjestöjen neuvotteluaseman parantaminen on tärkeä teema pitää esillä puoluekokouksessa.

Puoluekokouksen henkilövalinnat:

Viite tavoittelee yhtä paikkaa puoluevaltuuskunnassa. Puoluekokouksessa tulee katsoa tilannetta niin, että saadaan kokonaisuudessaan toimiva puoluejohto. Tavoite on, että Viitteen kannalta hyviä ehdokkaita valittaisiin puheenjohtajistoon ja hallitukseen henkilöistä riippumatta.

  • Puheenjohtaja: Viite ei asetu tukemaan yhtä ehdokasta. Valinnassa tulee noudattaa jäsenäänestyksen tulosta, jos se on saatu riittävän korkealla prosentilla. Viite pyytää kaikkia ehdokkaita lähettämään esittelyn Viitteen postituslistalle ja kertomaan näkemyksiään Viitteen kannalta tärkeistä asioista ennen jäsenäänestystä.
  • Myöskään puoluesihteerivaalissa Viite ei asetu kannattamaan tiettyä henkilöä.

Muihin tehtäviin kokous esittää seuraavia henkilöitä:

  • Varapuheenjohtajiksi: Siru Kauppinen ja Oras Tynkkynen
  • Puoluehallituksen jäseniksi: Siru Kauppinen, Minna Kilpala ja Elina Sillanpää
  • Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi: Samuli Lintula
  • Valtuuskunnan jäseniksi: Antti Kaakinen, Minna Kilpala, Jari J Marjanen, Henna Ruusu, Elina Sillanpää

(Samoja henkilöitä eri tehtäviin esittäessä ensin mainittu tehtävä on ensisijainen ehdokkuus)