Kaarinassa on menty metsään, kun puuta on korjattu kaupungin omistamilta alueilta normaalien suomalaisten tehometsämenetelmien mukaisesti. Koska työ on osunut alueille, joilla on kuntalaisille virkistys- ja maisema-arvoa, ovat puhelimet soineet. Normaali tehokkuus mylläsi luontopolun reunat ja siirsi mahdollisuuden metsäkokemuksesta nauttimiseen vasta seuraavalle sukupolvelle.

Metsänhoidosta vastaavat ammattilaiset, joilta Kaarina ostaa palvelut talousmetsilleen. Kaava-alueen ulkopuolella olevat metsät on järjestään luokiteltu tällaisiksi puupankeiksi ilman virkistysarvoja. Palvelun toimittajaa ei tule syyttää, jos kaupunki itse ei ole nähnyt metsää puilta. Jatkossa metsäalueet toivottavasti katsotaan myös tästä näkökulmasta.

Oman metsänhoito-oppini olen saanut 80-luvulla, kun isät vuorotellen kuskasivat kylän muksuja metsätaitokisoihin. Nykyinen oksasahanikin taitaa olla muinainen piirinmestaruuskisan voitto, kun onnistuneesti valitsin siemenpuut, määritin hehtaarin puumotit ja suunnittelin leimikot. Ideaalina oli mahdollisimman tehokas puunkorjuu, kestävyydestä ei puhuttu.

Nykypäivän metsätaidon pitäisi olla aivan muuta. Kun nähdään metsä puilta, arvotetaan ekosysteemipalvelut, luontoarvot ja virkistysmahdollisuudet. Verrataan herkkutatin kilohintaa selluun ja nostetaan paitsi marjat ja sienet, myös puiden tuottamat huippukemikaalit jalostustoiminnan keskiöön.

Talousmetsätkin säilyvät. Meidän tulee energiatehokkuutta kasvattamalla ja tuhlaamista vähentämällä sopeuttaa energiankulutuksemme sille tasolle, ettei risupaketti köyhdytä maaperää tai kiihdytä ilmastonmuutosta. Mäntyöljyn sijaan auton tankkiin valmistetaan biopolttoaine ei-halutuista massoista:
lietteistä, biojätteistä, järviruo-oista ja levistä.

Omalla kotiseudullani Varsinais-Suomessa on Suomen mittakaavaan nähden niukalti metsiä mutta paljon matkailua, alkutuotantoa ja elintarvikeosaamista. Arvotetut virkistysmetsät, suljetut ravinnekierrot, superfoodit ja hajautetut bioenergiaratkaisut ovat mahdollisia. Uudenlaisen suomalaisen metsätaidon ydin voi lähteä tällä kertaa meiltä. Vai ehtiikö joku muu ensin?

Mari Saario
Kaarinan kaupunginhallituksen ja Varsinais-Suomen maakuntaliiton hallituksen jäsen
Viitteen hallituksen jäsen