Maatalous on hirviö. Käytämme siihen tilastosta riippuen 10-30 prosenttia planeetan maapinta-alasta, ja tämä osuus on vielä painottunut alueille, joissa luonnontilaisena olisi suuri biodiversiteetti. Maatalous tuhoaa metsiä, aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä ja rehevöittää vesistöjä. Maatalous on myös elinehto. Ennusteiden mukaan maapallon väestönkasvu päättyy vasta noin kymmenen miljardin kohdalla. Siksi pienilläkin muutoksilla maataloudessa on erittäin suuret humanitaariset ja ekologiset vaikutukset. Mikään yksittäinen menetelmä ei ratkaise näitä ongelmia, vaan meidän tulee käyttää kaikki käytettävissä olevat keinot.

Tässä valossa Vihreiden kielteinen kanta geenimuunneltujen organismien (GMO, gemo) käyttöön on epäviisasta, ja lisäksi puolueen arvojen vastaista. Kyseessä on sentään miltei historian vihrein keksintö. Gemojen laajamittaisella käytöllä voitaisiin jo nykyisillä menetelmillä kasvattaa peltomaan tuottavuutta ainakin kymmenen prosenttia samalla, kun torjunta-aineiden käyttö pienenee ja ruoan ravitsevuus lisääntyy. Vapautuva pinta-ala, joka vastaa  paria prosenttia planeetan maapinta-alasta, voitaisiin käyttää lisäruoan, biopolttoaineiden tai biomuovien tuotantoon. Väestönkasvun päättyessä jossain vaiheessa kuluvaa vuosisataa avautuu myös mahdollisuus peltojen metsittämiseen.

Ongelma gemokeskustelussa on, että gemojen vastustajien kymmenien eri väittämien kumoamiseen menee aina paljon enemmän aikaa tai palstamillimetrejä kuin mitä on koskaan käytettävissä. Monissa kohdissa asian ymmärtäminen vaatisi vuosien yliopisto-opinnot. Vasta-argumentit voidaan kuitenkin jakaa viiteen laajaan kategoriaan:

1. Tutkimustiedon väärinkäyttö
Gemojen vastustajien kirjoituksissa viitataan säännönmukaisesti tieteellisiin julkaisuihin väärin. Kymmeniä vuosia jatkuneesta intensiivisestä tutkimuksesta huolimatta kukaan ei ole pystynyt osoittamaan, että geeninsiirtotekniikalla olisi haittavaikutuksia. Väärä viittaaminen on erityisen vaarallista siksi, että useimmilta ihmisiltä puuttuu sekä pääsy tieteellisiin artikkeleihin, että kyky
tulkita niitä.

2. Epärelevantit argumentit
Nämä ovat gemokeskustelussa käsittämättömän yleisiä. Ehkä eniten käytetty tähän kategoriaan kuuluva argumentti on ns. Monsanto-kortti, eli vetoaminen siihen, että suuryritykset käyttävät gemokasveja epäeettisillä tavoilla. Tällähän ei tietenkään ole mitään tekemistä kasvinjalostuksen kanssa, vaan on puhtaasti lainsäädäntöön tai sen valvontaan liittyvä ongelma.

3. ”Parempiakin tapoja on” -argumentit
Näillä argumenteilla pyritään osoittamaan, että gemojen hyötyvaikutukset voidaan saada aikaan muilla menetelmillä. Näiden argumenttien esittämät vaihtoehtoiset menetelmät ovat yleensä kaikki toteuttamisen arvoisia ajatuksia, mutta niiden lisäksi kannattaisi vielä käyttää gemoja. Esimerkiksi maatalouden ympäristökuormaa voidaan pienentää luomuviljelyllä, mutta vaikutus olisi vielä suurempi, jos käytössä olisi luomuviljely gemolajikkeilla.

4. Tuntemattoman pelko
Tässä vedotaan siihen, että gemoilla voi olla arvaamattomia haittavaikutuksia. Tällä argumentilla ei ole mitään tekemistä geenitekniikan kanssa, sillä arvaamattomien haittavaikutusten mahdollisuus on kaiken inhimmillisen toiminnan yleinen ominaisuus.
Tarkoituksena ei liene paluu kivikaudelle?

5. Ällötystekijä
Gemojen ällöttävyyteen vedotaan usein silloin, kun ei enää muuta keksitä. Varmasti jonkun mielestä myös rotujen väliset avioliitot, homot ja feminismi ovat ällöttäviä. Samaan kategoriaan kuuluu myös argumentti siitä, että kuluttajat eivät halua gemotuotteita. Jos ihmisille pitäisi syöttää vain sellaisia ruokia, joita he oikeasti haluavat syödä, eläisi suurin osa väestöstä pitsoilla, hampurilaisilla ja jäätelöllä. Ratkaisu on valistus, ei kielto.

Gemokasvit ovat vihreä unelma: Teknologia, joka parantaa ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia ilman, että sitä varten pitää polttaa öljyä, kaataa metsiä tai kaivaa mineraaleja. Tuskin on olemassa mitään muuta teknologiaa, jolla voidaan saada kaikki herkut ilmaiseksi.

Miksi sitten kysymyksessä on miltei vihrein keksintö, eikä yksinkertaisesti vihrein keksintö? Siksi, että demokratia on vielä vihreämpää.

Tino Warinowski
1. varapuheenjohtaja, Viite