KANNANOTTO 1.12.2009

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:
GM-PERUNALLE ESITETYT SUOJAKAISTAT OVAT LIIOITTELUA

Suomen hallituksen esityksessä laiksi muuntogeenisestä kasvintuotannosta on määritetty geenimanipuloidulle tärkkelysperunalle 18 metrin suojakaista tavanomaiseen tuotantoon ja 30 metrin suojakaista luomutuotantoon. EU on hyväksynyt nyt viljelyskäyttöön tulevat perunalajikkeet, eikä Suomella ole mahdollisuutta kieltää niiden käyttöä. Nyt kansallisesti määriteltävänä olevia suojakaistoja ei voi perustella tutkimuksella, ja ne käytännössä tekevät geenimanipuloidun tärkkelysperunan viljelyn Suomessa kannattamattomaksi. Tästä johtuen tulevaisuudessa Suomen paperiteollisuus, joka on tärkkelysperunan suurin käyttäjä, ostaa  tärkkelyksensä ulkomailta.

Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto on tehnyt yli miljoonan perunan aineistoon perustuvan tutkimuksen eri perunalajikkeiden  sekoittumisesta pellossa. Tutkimuksessa saatiin selville, että vieraan  perunalajin yksilöiden sijainti pellossa ei ole lainkaan riippuvainen etäisyydestä naapuripellosta. (TUOMISTO, J. 2006. Co-existence of GM  and non-GM potato varieties on Finnish potato farms – potential costs  and remedies. In: NJF seminar 379. Aspects of Growing Transgenic  Crops. 7-8 March, 2006. Denmark.) Peruna on myös suvuttomasti lisättävä kasvi, joten siitepölyn leviämistä ei tässä tapauksessa tarvitse edes ottaa huomioon. Näin ollen mikäli GM-perunalle ylipäätään halutaan määritellä suojakaista, olisi Ruotsin käyttämä kolme metriä hyvä lähtökohta.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry. vaatii, että tässäkin tapauksessa lain valmistelun on perustuttava saatavissa olevaan  tutkimustietoon. Asiaan liittyviin pelkoihin ja epätietoisuuteen tulee  vastata avoimella valmistelulla ja hyvällä tiedottamisella. ”Lajien, lajikkeiden ja geenien leviäminen on kaikkieneliöiden yleinen ominaisuus, eikä geeniteknologia muuta tätä asiaa mitenkään”, korostaa Viitteen puheenjohtaja Tino Warinowski.

Lisätietoja:

Tino Warinowski
Puheenjohtaja, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry.
040 5456 998
[email protected]

Etusivu