Metallityöväen Liitto ja Teknologiateollisuus ry on perustaneet ”Hyvinvointitehdas” -nettisivuston (1).  Sivustolla esitetään kaksi paikkaansapitämätöntä väitettä:

1. Energian käyttö on verranollinen hyvinvointiin
2. Tuulivoimalla ei voida pienentää kasvihuonekaasupäästöjä

Ensimmäinen väite ei ota huomioon sitä, että useimmat nykyisin suositeltavat energiasäästötavat lisäävät hyvinvointia, terveyttä ja ostovoimaa. Tällaisia ovat esimerkiksi talojen tehokkaampi eristäminen, työmatkapyöräily, energiatehokkaat kodinkoneet sekä  kotimaisen ruoan ja kasvisten suosiminen ravinnossa. Lisäksi energiansäästö on kaikkein tehokkain tapa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sillä jokainen megawattitunti, jota ei tarvitse tuottaa, on silkkaa säästöä kansalaisille, kansantaloudelle ja teollisuudelle. (2)

Tuulivoiman hyödyttömyyttä sivusto perustelee sillä, että sen tuottaminen alentaa päästökaupassa päästöoikeuksien hintaa. Lisäksi  sivustolla väitetään, että tuulivoiman tarvitseman säätövoiman  tuottaminen hiilivoimalla kasvattaa kasvihuonekaasupäästöjä. Pitää paikkansa, että tuulivoiman lisääntyessä tarve käyttää fossiilisia polttoaineita pienenee, mikä alentaa päästöoikeusien hintaa. On kuitenkin itsestäänselvää, että samalla kasvihuonekaasupäästöt pienenevät. Mitä tulee säätövoimaan, ei ”Hyvinvointitehdas” -sivusto ota lainkaan huomioon, että säätövoimana voidaan käyttää myös energian varastointia, aurinkoenergiaa, biomassaa, kaatopaikkakaasua, aalto- ja vuorovesivoimaa ja vanhaa vesivoimaa. Lisäksi tulevaisuudessa voimme ratkaisevasti pienentää säätövoiman tarvetta rakentamalla kansainvälisen tasavirtateknologiaan perustuvan runkosähköverkon, eli niin sanotun super gridin (3).

”Hyvinvointitehdas” on valitettava esimerkki itsekkyydestä vaatiessaan irvokkaasti YK:n ihmisoikeuksien julistukseen vedoten oikeutta sellaiseen energiankäyttöön, johon valtaosalla maailman ihmisiä ei ole mahdollisuuksia. Sivusto esittää valheellisia väitteitä uusiutuvasta energiasta, eikä ota lainkaan huomioon vanhanaikaisten energiantuotantomuotojen maailmaanlaajuisia haittoja.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry vaatii, että Metallityöväen Liitto ja Teknologiateollisuus ry pidättäytyisivät tosiasioissa puhuttaessa Suomen ja maailman tulevista energiaratkaisuista.

VIITTEET:

(1) http://www.hyvinvointitehdas.fi/
(2) http://www.energiansaastoviikko.fi/
(3) http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2008/12/plans-for-a-super-grid-across.html

Kuva: J.J. Verhoef. Lisenssi: CC