Viitteen vaalitavoitteet 2023 — OSAAMINEN

Panostetaan tutkimukseen, osaamiseen ja innovaatioihin 

Suomi on noussut hyvinvointivaltioksi panostamalla osaamiseen. Osaamiseen tulee edelleen investoida ja panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin (TKI-sektorille) pitää kasvattaa. Tämä mahdollistaa vihreän siirtymän ja auttaa luomaan tulevaisuudessakin haluttuja vientituotteita ja -palveluita. Näin Suomi voidaan edelleen pitää hyvinvoivana ja kilpailukykyisenä edelläkävijänä korkeassa osaamisessa ja arvoketjun loppupäässä. 

Vihreä siirtymä edellyttää, että panostetaan sekä teknologia- ja luonnontiedealoille että sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan tutkimukseen ja rakentamiseen. Kaikkia tieteenaloja ja perustutkimusta tarvitaan. Muun muassa ihmisten käyttäytymistä ja historiaa on ymmärrettävä, jotta kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa.

Päätöksenteossa ja politiikassa tulee arvostaa tutkittua tietoa. Vain sen perusteella voidaan tehdä kestäviä ja tehokkaita päätöksiä. Lisäksi Suomi on jäämässä verrokkimaista jälkeen koulutuksessa ja kurssi on käännettävä. Peruskoulutuksen tasosta ja rahoituksesta on pidettävä huolta ja lisättävä korkeakoulujen aloituspaikkoja. 

Vuosien 2023-2027 hallituskauden tutkimus-, ja koulutuspolitiikan kärkien tulee olla:

  • Tutkitun tiedon aseman lujittaminen poliittisessa päätöksenteossa
  • Panostusten lisääminen tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin (TKI-sektorille)
  • Koulutuksen tasosta ja rahoituksesta huolehtiminen
  • Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen

TUTUSTU MYÖS MUIHIN VAALITEEMOIHIMME!