Toimintasuunnitelma 2018

Viite – Tieteen ja teknologian vihreiden toimintasuunnitelma vuodeksi 2018

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n tehtävänä on parantaa vihreiden asemaa tiede- ja teknologiapolitiikan edelläkävijöinä sekä tuoda vihreitä näkökulmia tieteeseen ja tutkimukseen.

Vuonna 2018 Viite laajentuu liittomuotoiseksi, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja päätöksentekomekanismeihin. Viite toimii kanavana tiedeyhteisön ja päätöksentekijöiden välillä ja pyrkii saattamaan päätöksentekijöiden tietoon päätösten kannalta merkittäviä tieteellisiä tuloksia, havaintoja ja näkökulmia.

 

Vaalit

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit. Viite osallistuu yhdistyksenä presidentinvaaleihin hallituksen määrittämällä tavalla talousarvion puitteissa.

Vuonna 2018 järjestetään mahdollisesti maakuntavaalit.

Suunniteltuja toimintatapoja ovat ainakin:

 • Tiedepuolue-sivujen hyödyntäminen maakuntavaaleissa. Sivuilla esitellä Viitteen vaaliteesit (3-5 kpl), listataan viitteen maakuntavaaliehdokkaat ja annetaan alusta ehdokkaiden blogien kirjoittamiseen. Sivustoa mainostetaan verkossa. Kuntavaalien mainostamisesta on kerätty dataa jota hyödynnetään maakuntavaaleissa.
 • Houkutellaan jäsenistöstämme mahdollisimman paljon ehdokkaita maakuntavaaleihin ympäri Suomen
 • Nostamme omaa profiiliamme ja hankimme lisää jäseniä aktiivisella toiminnalla, jota kuvataan tarkemmin alla
 • Maakuntavaalikampanjointiin kerätään ideoita jäseniltä joukkoistamalla

 

Järjestön laajentaminen liittomuotoiseksi

 • Viite laajentaa toimintansa liittomuotoiseksi. Tämä tarkoittaa sääntöuudistusta siten, että yhdistykseen hyväksytään henkilöjäsenten lisäksi myös yhdistysjäseniä. Yhdistysjäseniksi on tarkoitus perustaa paikallisyhdistykset ainakin Helsinkiin, Espooseen tai Uudellemalle, Turkuun ja Tampereelle, Keski-Suomeen sekä mahdollisesti muuallekin Suomeen, jos vain aktiiveja löytyy
 • Paikallisyhdistykset on tarkoitus liittää Viitteeseen sekä kunkin alueen vihreiden piirijärjestöön
 • Viitteen hallitus yhdessä puoluetoimiston kanssa laatii paikallisyhdistyksille mallisäännöt. Tavoitteena on mahdollistaa toiminta mahdollisimman pienellä byrokratialla. Puoluetoimisto tukee ajatusta liittomuotoisuudesta ja useat henkilöt ovat lupautuneet auttamaan siihen liittyvässä byrokratiassa
 • Paikalllisyhdistysten perustamiskokouksiin kutsutaan paikalle alueen viiteläisiä vaikuttajia ja kansanedustajia

Paikallisyhdistyksiä on ilmoittauduttu perustamaan (mahdollisesti ek-vaalipiireittäin)
Helsinkiin: Jari Marjanen, Jesse Weckroth, Henry Honkanen
Espooseen/Uudellemaalle: Johannes Elmnäinen, Jani-Petri Martikainen, Maija Arvonen
Keski-Suomeen: Petri Mutka, Mauno Harju
Tampereelle: Tapani Lehtonen, Väinö Friman
Turkuun: Jakke Mäkelä, Tuomo Liljenbäck

 

Järjestön toiminnan muu kehittäminen

 • Viite tuottaa sisältöä sekä herättelee keskustelua toiminnastaan niin verkkosivuilla
  kuin sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa ja Twitterissä. Verkkosivuille
  tuotetaan säännönmukaisesti sisältöä.
 • Lisätään Viitteen Facebook-näkyvyyttä erillisellä kampanjalla.
 • Viite ja alaviitteet pyrkii saamaan yhteensä 600 maksavaa jäsentä vuonna 2018 (marraskuun 2017 määrä 500). Tämä saavutetaan järjestämällä kiinnostavaa ja houkuttelevaa toimintaa, houkuttelemalla uusia jäseniä eri viestintäkanavissa ja kehottamalla nykyisiä jäseniä rekrytoimaan uusia omien tuttaviensa joukosta.
 • Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti ja vähintään kerran pääkaupunkiseudun
  ulkopuolella.
 • Jäsenistöä tiedotetaan kerran kuukaudessa lähetettävällä jäsenkirjeellä.
  Mediatiedote lähetetään merkittävistä kannanotoista ja suuremmista tapahtumista.
 • Viite joukkoistaa kannanottojen sekä mielipidekirjoitusten ja muiden poliittisten
  tekstiaineistojen tuottamista.
 • Viite pyrkii entistä järjestelmällisemmin löytämään asiantuntijoita, joilta voidaan
  esimerkiksi eduskuntaryhmän tueksi pyytää konsultaatiota ajankohtaisissa teknisissä
  kysymyksissä.
 • Viite toteuttaa jäsenkyselyn, jossa selvitetään mm. jäsenistön toiveita järjestön
  kehittämiseksi sekä kerätään tietoa viiteläisten ​erityisosaamisalueista
 • Viite järjestää hallitukselle ja kiinnostuneille aktiiveille tammikuussa päivän mittaisen
  suunnitteluseminaarin.
 • Toimintaryhmä Vihreät ihmistieteilijät jatkaa ja laajentaa toimintaansa. Muitakin
  teema/toimintaryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan.

 

Poliittisten teemojen esiin nostaminen

Viiteen poliittisen viestinnän ytimessä on korostaa politiikan perustamista tutkimustietoon.

 • Viite tuottaa itse materiaalia sekä avustaa maakuntavaaliehdokkaitaan materiaalin tuottamisessa ja julkaisemissa.
 • Viite vaikuttaa vuonna 2018 hyväksyttävään puolueen poliittiseen ohjelmaan Hallitus edistää hyväksytyn tiedepolitiikan ohjelman vaikuttavuutta puolueen toiminnassa ja suomalaisessa tiedepolitiikassa.
 • Viite kehittää suhteitaan sellaisiin muihin järjestöihin, joiden kanssa toimimalla voidaan edistää Viitteen periaatteita. Tällaisia järjestöjä ovat mm. tutkimuslaitokset kuten VTT ja CSC, Vihreät Nuoret, eri yliopistojen vihreät opiskelijajärjestöt, Tekniikan akateemisten liitto (TEK), Luonnontieteiden akateemisten liitto (LAL), muut vastaavat ammattiliitot ja Electronic Frontier Finland (EFFi). Viite kehittää myös suhteita muiden puolueiden suuntaan pyrkien lisäämään tieteeseen ja asiantuntijatietoon tukeutuvan poliittisen päätöksenteon toteutumista yli puoluerajojen.

 

Tapahtumat

 • Järjestämme kuukausittaisen tiedetorstain Helsingissä
 • Järjestämme jäsenistölle vapaamuotoisia tiedepoliittisia keskustelutilaisuuksia vuoden aikana perustettavissa paikallisyhdistyksissä
 • Järjestämme ainakin kaksi uusien iltaa vuoden aikana sekä mahdollisesti muitakin vapaamuotoisempia tilaisuuksia
 • Viite järjestää kesä- ja syysseminaarit, joihin pyritään saamaan korkean profiilin alustajia.
 • Viite järjestää 10-vuotisjuhlat, johon kutsutaan kansanedustajat, Viitteen aktiivit vuosien varrelta sekä tärkeät sidosryhmät
 • Suunnitellaan yhteisiä tapahtumia Vihreiden nuorten kanssa
 • Viite järjestää vuoden aikana vähintään yhden tutustumismatkan hallituksen valitsemaan kohteeseen.