Viite – Tieteen ja teknologian vihreät

Tutkittua tietoa poliittiseen päätöksentekoon

Tule mukaan tekemään tutkittuun tietoon pohjautuvaa politiikkaa!

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry on liittomuotoinen Vihreä liitto r.p:n jäsenyhdistys, jonka tavoitteena on edistää tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa. Lue lisää Viitteen periaateohjelmasta  ja tule mukaan !

Blogissa

Uskomushoitojen houkutus

Lääketiede on yksi kaikkein säädellyimmistä yhteiskunnan alueista. Hoitohenkilökunnan osaamisvaatimukset on tarkkaan määritelty, eikä lääkärin tai hoitajan tehtäviä saa hoitaa ilman asianmukaista koulutusta. Samoin lääketieteen tutkimus ja kehitys noudattaa...

lue lisää

Sivistyksen arvo teknologian murroksessa

Meneillään olevaan teknologiamurrokseen on suhtauduttu monin eri tavoin, mutta ei aina sen laajoja vaikutuksia pohtien. Jos haluamme valjastaa muutoksen ennen kaikkea hyvään, korostuu tarve satsata koulutukseen ja yleissivistykseen. Suomessa vallitsee laaja...

lue lisää

VIITE SOSIAALISESSA MEDIASSA

Paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan jokaista.

Vihreiden jäsenyys on kannanotto maailman menoon. Tule mukaan!